ทีมงานของเรา

 

จะเลือกนักกายภาพบำบัดอย่าไร จะไปรับการรักษาทางกายภาพบำบัดที่ไหน

ความเชี่ยวชาญของนักกายภาพบำบัด  แบ่งเป็นได้หลายสาขา เช่น

 1. ผู้เชี่ยวชาญทางระบบกระดูกและข้อ  จะรักษาผู้ป่วยที่ 

     มีอาการ ปวดหลัง  ปวดคอ ปวดข้อ  ปวดเข่า 

     บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

 2. ผู้เชี่ยวชาญทางระบบประสาท  จะรักษาผู้ป่วยที่มี

     อาการ อัมพาต  อัมพฤกษ์  พาร์กินสัน

 3. ผู้เชี่ยวชาญในการรักษากระดูกสันหลังคด

 4. ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาผู้สูงอายุ

  5. ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาผู้ป่วยเด็ก

 6. ผู้เชี่ยวชาญทาง Ergonomic Medicine

 7. ผู้เชี่ยวชาญทางระบบทางเดินหายใจ และ หัวใจ

 

 

ที แอนด์ เอส กายภาพบำบัด มีนักกายภาพบำบัด ที่มีประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยทางระบบประสาท  ระบบกระดูกและข้อ  การรักษากระดูกสันหลังคด  Ergonomic Medicine และการรักษาผู้สูงอายุ

 

การมารับการรักษาทางกายภาพบำบัดในครั้งแรก

นักกายภาพบำบัด จะทำการซักประวัติ และตรวจร่างกาย เพื่อหา  สาเหตุ ของปัญหาสุขภาพของท่าน  ตั้งเป้าหมายและระยะเวลาในการรักษาร่วมกัน และจะวางแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละท่าน  เพื่อทำให้ท่านสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ดีขึ้น  ช่วยลดอาการปวด  ช่วยฟื้นฟูการเคลื่อนไหวของร่างกาย ป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ

 

นักกายภาพบำบัดจะให้คำแนะนำ และสอนให้ท่านเรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพของตนเอง วิธีบริหารร่างกายด้วยตนเองที่บ้าน เพื่อช่วยให้ร่างกายสามารถฟื้นฟูได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

Visitors: 543,943