ทีมงานของเรา
นักกายภาพบำบัดจะช่วยให้ท่านทำการเคลื่อนไหวร่างกายได้ดีขึ้น เพื่อทำกิจวัตรประจำวัน และดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  หากท่านต้องการหลีกเลี่ยงการผ่าตัด ไม่อยากทานยาแก้ปวดเป็นระยะเวลานานๆ  อยากทำกิจกรรมต่างๆได้มากขึ้น หรือดีขึ้นกว่าเดิม  ท่านควรมารับการรักษาทางกายภาพบำบัด นักกายภาพบำบัดจะสามารถช่วยท่านได้

จะเลือกนักกายภาพบำบัดอย่าไร จะไปรับการรักษาทางกายภาพบำบัดที่ไหน

ท่านเป็นผู้ที่มีความสำคัญมากที่สุดในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของตัวท่านเอง และเป็นบุคคลที่ต้องตัดสินใจว่า จะเลือกนักกายภาพบำบัดที่ไหนเป็นผู้ดูแลสุขภาพของท่าน ที่จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพของท่านได้ นักกายภาพบำบัดแต่ละคนจะมีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน

ความเชี่ยวชาญของนักกายภาพบำบัด  แบ่งเป็นได้หลายสาขา เช่น

               1. ผู้เชี่ยวชาญทางระบบกระดูกและข้อ  จะรักษาผู้ป่วยที่มีอาการ ปวดหลัง  ปวดคอ ปวดข้อ ปวดเข่า บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

               2. ผู้เชี่ยวชาญทางระบบประสาท  จะรักษาผู้ป่วยที่มีอาการ อัมพาต  อัมพฤกษ์  พาร์กินสัน

               3. ผู้เชี่ยวชาญในการรักษากระดูกสันหลังคด

               4. ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาผู้สูงอายุ

               5. ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาผู้ป่วยเด็ก

               6. ผู้เชี่ยวชาญทาง Ergonomic Medicine

               7. ผู้เชี่ยวชาญทางระบบทางเดินหายใจ และ หัวใจ

ที แอนด์ เอส กายภาพบำบัด มีนักกายภาพบำบัด ที่เป็น ผู้เชี่ยวชาญทางระบบประสาท  ผู้เชี่ยวชาญทางระบบกระดูกและข้อ  ผู้เชี่ยวชาญในการรักษากระดูกสันหลังคด ผู้เชี่ยวชาญทาง Ergonomic Medicine และ ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาผู้สูงอายุ

 การมารับการรักษาทางกายภาพบำบัดในครั้งแรก

นักกายภาพบำบัด จะทำการซักประวัติ และตรวจร่างกาย เพื่อหา  สาเหตุ ของปัญหาสุขภาพของท่าน  ตั้งเป้าหมายและระยะเวลาในการรักษาร่วมกัน และจะวางแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละท่าน  เพื่อทำให้ท่านสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ดีขึ้น  ช่วยลดอาการปวด  ช่วยฟื้นฟูการเคลื่อนไหวของร่างกาย ป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ

 

นักกายภาพบำบัดจะให้คำแนะนำ และสอนให้ท่านเรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพของตนเอง วิธีบริหารร่างกายด้วยตนเองที่บ้าน เพื่อช่วยให้ร่างกายสามารถฟื้นฟูได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

Visitors: 535,414