นรินทร์พล ตรีรัตน์สกุล

 

ประสบการณ์การทำงาน เมษายนปี2551จนถึงปัจจุบัน

    นับตั้งแต่เรียนและจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลในปี 2551 และมาทำงานที่ ที แอนด์ เอส กายภาพบำบัด ตั้งแต่จบการศึกษา จนถึงปัจจุบันสาขาที่ข้าพเจ้าชื่นชอบมากที่สุดคือ การรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีความผิดปกติทางการเคลื่อนไหวหรือที่เรียกว่า “ผู้ป่วยอัมพาต” ส่วนตัวข้าพเจ้าคิดเสมอว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้คือผู้ป่วยที่น่าสงสารและน่าเห็นใจมากที่สุด เพราะการสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหวย่อมเท่ากับว่าพวกเขาต้องสูญเสียคุณภาพชีวิตตามไปด้วย และผลกระทบนี้ไม่ได้ตกอยู่กับผู้ป่วยเพียงคนเดียว บ้านใดที่มีผู้ป่วยอัมพาตที่เคลื่อนไหวไม่ได้แม้เพียง 1 คน คุณภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวนั้นย่อมลดลง ตั้งแต่วันแรกที่ทำงานจวบจนกระทั่งปัจจุบันที่ต้องพบเจอผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกมาตลอด ข้าพเจ้า ไม่เคยรู้สึกเบื่อหน่ายที่จะให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูพวกเขาเลย ตรงกันข้ามในแต่ละวันความปรารถนาที่อยากเห็นเขาช่วยเหลือตัวเองได้ อยากเห็นรอยยิ้มของพวกเขากลับมาอีกครั้งกลับมีมากขึ้น เพราะความสุขใจที่แท้จริงในฐานะนักกายภาพบำบัดที่ทำงานกับผู้ป่วยเหล่านี้คือ “การได้เห็นรอยยิ้มของพวกเขาและครอบครัวกลับมาอีกครั้ง”นี่คือรางวัลที่มีมูลค่ามากที่สุดเหนือสิ่งอื่นใด

 

เป้าหมายในวิชาชีพกายภาพบำบัด

หากเป็นไปได้ในอนาคตข้าพเจ้าก็อยากจะส่งต่อประสบการณ์การทำงานที่เป็นประโยชน์เหล่านี้มอบให้แก่นักกายภาพบำบัดรุ่นหลังๆ เหมือนกับที่ข้าพเจ้าได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ดี ๆจากอาจารย์ผู้เป็นที่เคารพของข้าพเจ้า เพื่อให้นักกายภาพบำบัดรุ่นถัดๆไปได้รับความสุขใจเช่นเดียวกับสิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับ

 

ประสบการณ์การอบรม:

- Back Pain management

- Clinical Reasoning and Physical Therapy management in shoulder pain

- Upper Limb Training for Stroke

- Stroke Part A: Stroke from the ground up

- Stroke Part B: Assessment and Treatment of Functional Walking (walking for life)

- Stroke Management: I-FAST Approach

- Back Education and training

- Knee Pain Management

- Stroke Rehabilitation: Home-Based Application Module 1

- Stroke Rehabilitation: Home-Based Application Module 3

- Stroke Rehabilitation: Home-Based Application Module 4

- Stroke Rehabilitation: Home-Based Application Module 5


  • Surat Tananupabpaisal L.P.T. Clinical Director Certified Schroth Therapist, Germany (Treatment for Scoliosis) Certified Ergonomic Assessment Specialist, U.S.A. “นักกายภาพบำบัด เ...

  • วิยะดา ศักดิ์ศรี Wiyada Saksri LPT. Clinical Development Consultant Certified Neuro-IFRAH USA. ตอนที่เริ่มเรียนกายภาพบำบัดเมื่อกว่า50ปีที่แล้วก็ไม่ได้รู้เลยว่ากายภาพบำบัดคืออ...

  • สุรีย์ ธนานุภาพไพศาลOffice Manager "ยินดีและมีความสุข ในการที่ได้ดูแล และให้บริการแก่ท่านและญาติ ที่มารับบริการที่คลินิกของเราค่ะ" ยินดีให้ข้อมูล ตอบข้อซักถามต่างๆ ด้วยความเต็ม...

  • ประสบการณ์การทำงานเริ่มทำงานที่ ทีแอนด์เอสกายภาพบำบัด ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน มีประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาของข้อต่อ ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติด้านระบบประสาทและการฟ...

  • ประสบการณ์การทำงาน เริ่มทำงานตั้งแต่ปี 2554 ถึงปัจจุบัน ดูแลรักษาทางด้านระบบกระดูก กล้ามเนื้อ และกระดูกสันหลังคด ที่มีความผิดปกติทั้งทางด้านการเคลื่อนไหว และอาการปวดต่างๆ รวมถึงท...

  • ประสบการณ์การทำงาน ทำงานที่ ที แอนด์ เอส คลินิกกายภาพบบำบัดตั้งแต่เดือน มิถุนายน2555 ถึงปัจจุบัน หลังจากที่จบการศึกษาก็ทำงานที่นี้เพราะมีความสนใจในการรักษาผู้ป่วยทางด้านระบบปร...

  • ประสบการณ์การทำงาน ทำงานที่คลินิกกายภาพบำบัดทีเเอนด์เอส ตั้งเเต่กรกฏาคม ปี 2555 – จนถึงปัจจุบัน ดิฉันชอบเเละสนใจในการรักษาผู้ป่วยทางระบบประสาทมาตั้งเเต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย พอ...

  • ประสบการณ์การทำงาน: ทำงานที่คลินิคทีแอนด์เอส กายภาพบำบัดตั้งแต่จบการศึกษา ปี 2556-ปัจจุบัน ชอบรักษาคนไข้ทางระบบประสาท มีความสามารถในการออกแบบท่าออกกำลังกายให้เหมาะสมกับผู้ป่วยใน...
Visitors: 598,811