ศรัญ ชัยศัตรา

  

ประสบการณ์การทำงาน

ทำงานที่ ที แอนด์ เอส คลินิกกายภาพบบำบัดตั้งแต่เดือน มิถุนายน2555 ถึงปัจจุบัน

        หลังจากที่จบการศึกษาก็ทำงานที่นี้เพราะมีความสนใจในการรักษาผู้ป่วยทางด้านระบบประสาท ซึ่งผู้ป่วยระบบประสาท มีการสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหว ทำให้ไม่สามารถทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดี รวมถึงมีปัญหาทางอารมณ์ เราได้ใช้ความรู้ช่วยรักษาผู้ป่วย ให้ได้กลับไปมีคุณภาพชีวิตที่ดี กลับเข้าสังคมได้ ทำในสิ่งที่เคยทำได้อีกครั้ง ทั้งยังได้ช่วยครอบครัวของผู้ป่วยให้มีความสุขที่ได้เห็นผู้ป่วยที่มาอาการดีขึ้นรักษาดีขึ้น รอยยิ้มของผู้ป่วยและญาติ การเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นของผู้ป่วย ทำให้เรามีความสุขและมีกำลังใจในการทำงาน และต้องการพัฒนาความรู้เพื่อที่จะได้รักษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปในอนาคต

 

เป้าหมายในการทำาน

       เป็นนักกายภาพบำบัดที่พัฒนาองค์ความรู้ในทุกด้านเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับการการรักษาที่มีประสิทธิภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ และมีความรับผิดชอบในวิชาชีพและสังคม เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

 

ประสบการณ์การอบรม

- Clinical reasoning and Physical Therapy management in shoulder pain

 

- Stroke Rehabilitation:

 

   Home-Based Application from Basic to Advance 1-3 modules

 

- Stroke managements: I-FAST approach

 

- Clinic Reasoning and PT management in knee pain

 

 


  • Surat Tananupabpaisal L.P.T. Clinical Director Certified Schroth Therapist, Germany (Treatment for Scoliosis) Certified Ergonomic Assessment Specialist, U.S.A. “นักกายภาพบำบัด เ...

  • วิยะดา ศักดิ์ศรี Wiyada Saksri LPT. Clinical Development Consultant Certified Neuro-IFRAH USA. ตอนที่เริ่มเรียนกายภาพบำบัดเมื่อกว่า50ปีที่แล้วก็ไม่ได้รู้เลยว่ากายภาพบำบัดคืออ...

  • สุรีย์ ธนานุภาพไพศาลOffice Manager "ยินดีและมีความสุข ในการที่ได้ดูแล และให้บริการแก่ท่านและญาติ ที่มารับบริการที่คลินิกของเราค่ะ" ยินดีให้ข้อมูล ตอบข้อซักถามต่างๆ ด้วยความเต็ม...

  • ประสบการณ์การทำงานเมษายนปี2551จนถึงปัจจุบัน นับตั้งแต่เรียนและจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลในปี 2551 และมาทำงานที่ ที แอนด์ เอส กายภาพบำบัด ตั้งแต่จบการศึกษา จนถึงปัจจุบันสาขาที...

  • ประสบการณ์การทำงานเริ่มทำงานที่ ทีแอนด์เอสกายภาพบำบัด ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน มีประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาของข้อต่อ ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติด้านระบบประสาทและการฟ...

  • ประสบการณ์การทำงาน เริ่มทำงานตั้งแต่ปี 2554 ถึงปัจจุบัน ดูแลรักษาทางด้านระบบกระดูก กล้ามเนื้อ และกระดูกสันหลังคด ที่มีความผิดปกติทั้งทางด้านการเคลื่อนไหว และอาการปวดต่างๆ รวมถึงท...

  • ประสบการณ์การทำงาน ทำงานที่คลินิกกายภาพบำบัดทีเเอนด์เอส ตั้งเเต่กรกฏาคม ปี 2555 – จนถึงปัจจุบัน ดิฉันชอบเเละสนใจในการรักษาผู้ป่วยทางระบบประสาทมาตั้งเเต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย พอ...

  • ประสบการณ์การทำงาน: ทำงานที่คลินิคทีแอนด์เอส กายภาพบำบัดตั้งแต่จบการศึกษา ปี 2556-ปัจจุบัน ชอบรักษาคนไข้ทางระบบประสาท มีความสามารถในการออกแบบท่าออกกำลังกายให้เหมาะสมกับผู้ป่วยใน...
Visitors: 595,268