หน้าแรก

 

 

  

   เรามีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโดยมีหลักการดังนี้

 • ใช้เวลาในการรักษาสั้นที่สุด
 • สามารถกลับไปทำกิจวัตรประจำวัน                             ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ให้ทราบสาเหตุของปัญหา 
 • บริหารร่างกายได้ด้วยตนเอง                                      เพื่อช่วยรักษาอาการให้หายเร็วขึ้น
 • ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ร่างกายให้ถูกวิธี                เพื่อช่วยให้หายเร็วขึ้น
 • มีความรู้ในการป้องกันและรักษาตนเอง

         

     นักกายภาพบำบัดของเรา มีประสบการณ์การทำงาน ทั้งในประเทศไทย และสหรัฐอเมริกา ได้นำเทคนิคการรักษาที่ทันสมัยมาให้บริการแก่ท่าน

 

   คลินิก ที แอนด์ เอส กายภาพบำบัด มีการรักษา:

 •  ผู้ที่เป็นอัมพาต อัมพฤกษ์
 •  การฝึกมือและแขนที่เป็นอัมพาต โดยใช้เครื่องช่วย F.T.M   (Functional Tone Management)
 •  ผู้ที่มีอาการปวดข้อ ปวดคอ ปวดหลัง
 •  การรักษากระดูกสันหลังคด ด้วยหลักการ Schroth ประเทศเยอรมันนี
 •  หลังการผ่าตัดกระดูกสันหลัง
 •  หลังภาวะกระดูกหัก ผ่าตัดเอ็น กล้ามเนื้อ กระดูก
 •  กอล์ฟ ฟิตเนส, เทนนิส ฟิตเนส
 •  การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
 •  การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ, ผู้เป็นโรคกระดูกพรุน
 •  ให้คำปรึกษาและฝึกอบรมด้าน Ergonomics Medicine เพื่อป้องกันและลดปัญหาการปวดข้อ           ปวดคอ หรือหลัง เนื่องจากการทำงาน

                                                                                                            

Visitors: 543,945