วรรษมน อัสวานุวัตร

   

ประสบการณ์การทำงาน

ทำงานที่คลินิกกายภาพบำบัดทีเเอนด์เอส ตั้งเเต่กรกฏาคม ปี 2555 – จนถึงปัจจุบัน

 

     ดิฉันชอบเเละสนใจในการรักษาผู้ป่วยทางระบบประสาทมาตั้งเเต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย พอเรียนจบจึงมาสมัครทำงานที่นี่ เพราะที่นี่มีคนไข้อัมพาตให้รักษาจำนวนมาก รู้สึกว่าอยากช่วยฝึกให้คนไข้เหล่านี้ช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุด รวมถึงกลับไปใช้ชีวิตในสังคมอยู่ได้อย่างมีความสุขเท่าที่พวกเขาต้องการ

     นอกจากนี้ยังอยากใช้ความรู้เกี่ยวกับกายภาพบำบัดทางระบบกระดูกเเละกล้ามเนื้อ ช่วยรักษาให้คนไข้หายจากอาการปวด เเก้การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ ทำให้พวกเขาสามารถกลับไปทำกิจกรรมต่างๆได้เหมือนเดิม รวมถึงให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการของตนเองเเละทราบวิธีการดูเเลตัวเองเพื่อป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นอีก

  

เป้าหมายในวิชาชีพกายภาพบำบัด

     เป็นนักกายภาพบำบัดที่ไม่หยุดพัฒนาความรู้เเละทักษะต่างๆ เพื่อช่วยเหลือคนไข้ได้ทั้งสุขภาพกายเเละจิตใจ รวมถึงทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจเเละเห็นความสำคัญของกายภาพบำบัดมากขึ้น การกลับไปใช้ชีวิตให้ใกล้เคียงปกติหรือเป็นปกติจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป หากมารักษากับพวกเรา ให้ทีมT&S ได้ดูเเลคุณเเละครอบครัวนะคะ “Bring Motion to Life"

 

 ประสบการณ์การอบรม

-Clinical Reasoning and Physical Therapy management in shoulder Pain.

-How to promote active ageing? Role of physical therapy and Health-related profession

-Modern pain management for Lumbopelvic Disorders.

-Biomechanics and pathomechanics of ankle and foot: application for clinician

-Stroke Rehabilitation: Home-Based Application from Basic to advance 5 modules

-Stroke management: I-FAST approach

 

 


  • Surat Tananupabpaisal L.P.T. Clinical Director Certified Schroth Therapist, Germany (Treatment for Scoliosis) Certified Ergonomic Assessment Specialist, U.S.A. “นักกายภาพบำบัด เ...

  • วิยะดา ศักดิ์ศรี Wiyada Saksri LPT. Clinical Development Consultant Certified Neuro-IFRAH USA. ตอนที่เริ่มเรียนกายภาพบำบัดเมื่อกว่า50ปีที่แล้วก็ไม่ได้รู้เลยว่ากายภาพบำบัดคืออ...

  • สุรีย์ ธนานุภาพไพศาลOffice Manager "ยินดีและมีความสุข ในการที่ได้ดูแล และให้บริการแก่ท่านและญาติ ที่มารับบริการที่คลินิกของเราค่ะ" ยินดีให้ข้อมูล ตอบข้อซักถามต่างๆ ด้วยความเต็ม...

  • ประสบการณ์การทำงานเมษายนปี2551จนถึงปัจจุบัน นับตั้งแต่เรียนและจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลในปี 2551 และมาทำงานที่ ที แอนด์ เอส กายภาพบำบัด ตั้งแต่จบการศึกษา จนถึงปัจจุบันสาขาที...

  • ประสบการณ์การทำงานเริ่มทำงานที่ ทีแอนด์เอสกายภาพบำบัด ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน มีประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาของข้อต่อ ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติด้านระบบประสาทและการฟ...

  • ประสบการณ์การทำงาน เริ่มทำงานตั้งแต่ปี 2554 ถึงปัจจุบัน ดูแลรักษาทางด้านระบบกระดูก กล้ามเนื้อ และกระดูกสันหลังคด ที่มีความผิดปกติทั้งทางด้านการเคลื่อนไหว และอาการปวดต่างๆ รวมถึงท...

  • ประสบการณ์การทำงาน ทำงานที่ ที แอนด์ เอส คลินิกกายภาพบบำบัดตั้งแต่เดือน มิถุนายน2555 ถึงปัจจุบัน หลังจากที่จบการศึกษาก็ทำงานที่นี้เพราะมีความสนใจในการรักษาผู้ป่วยทางด้านระบบปร...

  • ประสบการณ์การทำงาน: ทำงานที่คลินิคทีแอนด์เอส กายภาพบำบัดตั้งแต่จบการศึกษา ปี 2556-ปัจจุบัน ชอบรักษาคนไข้ทางระบบประสาท มีความสามารถในการออกแบบท่าออกกำลังกายให้เหมาะสมกับผู้ป่วยใน...
Visitors: 597,391