คณิน เต็มไตรรัตน์

 

ประสบการณ์การทำงาน: ทำงานที่คลินิคทีแอนด์เอส กายภาพบำบัดตั้งแต่จบการศึกษา ปี 2556-ปัจจุบัน

     ชอบรักษาคนไข้ทางระบบประสาท มีความสามารถในการออกแบบท่าออกกำลังกายให้เหมาะสมกับผู้ป่วยในทุกสภาวะ สามารถจัดการความตึงตัวของกล้ามเนื้อในผู้ป่วยได้ดี และยังมีความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ เช่น ข้อไหล่ ข้อเข่า ข้อเท้า และกระดูกสันหลัง


ทักษะและความสนใจ 

     มีทักษะในการทำ myofascial release, muscle tone management, peripheral joint mobilization มีความสนใจในเรื่องเทคนิคใหม่ๆ ในการจัดการความตึงตัวของกล้ามเนื้อในผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยในระบบประสาทและระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ


เป้าหมายในวิชาชีพกายภาพบำบัด

     เป็นนักกายภาพบำบัดที่สามารถดูแลผู้ป่วยได้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สามารถทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้


ประสบการณ์การอบรม 

-Clinical Reasoning and Physical Therapy manangement in shoulder Pain.

-Biomechanics and pathomechanics of ankle and foot: application for clinician

-Stroke Rehabilitatiom:Home-Based Application from Basic to advance 5 modules

-IFAST for stroke management

 

 

 

 

 

 


  • Surat Tananupabpaisal L.P.T. Clinical Director Certified Schroth Therapist, Germany (Treatment for Scoliosis) Certified Ergonomic Assessment Specialist, U.S.A. “นักกายภาพบำบัด เ...

  • วิยะดา ศักดิ์ศรี Wiyada Saksri LPT. Clinical Development Consultant Certified Neuro-IFRAH USA. ตอนที่เริ่มเรียนกายภาพบำบัดเมื่อกว่า50ปีที่แล้วก็ไม่ได้รู้เลยว่ากายภาพบำบัดคืออ...

  • สุรีย์ ธนานุภาพไพศาลOffice Manager "ยินดีและมีความสุข ในการที่ได้ดูแล และให้บริการแก่ท่านและญาติ ที่มารับบริการที่คลินิกของเราค่ะ" ยินดีให้ข้อมูล ตอบข้อซักถามต่างๆ ด้วยความเต็ม...

  • ประสบการณ์การทำงานเมษายนปี2551จนถึงปัจจุบัน นับตั้งแต่เรียนและจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลในปี 2551 และมาทำงานที่ ที แอนด์ เอส กายภาพบำบัด ตั้งแต่จบการศึกษา จนถึงปัจจุบันสาขาที...

  • ประสบการณ์การทำงานเริ่มทำงานที่ ทีแอนด์เอสกายภาพบำบัด ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน มีประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาของข้อต่อ ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติด้านระบบประสาทและการฟ...

  • ประสบการณ์การทำงาน เริ่มทำงานตั้งแต่ปี 2554 ถึงปัจจุบัน ดูแลรักษาทางด้านระบบกระดูก กล้ามเนื้อ และกระดูกสันหลังคด ที่มีความผิดปกติทั้งทางด้านการเคลื่อนไหว และอาการปวดต่างๆ รวมถึงท...

  • ประสบการณ์การทำงาน ทำงานที่ ที แอนด์ เอส คลินิกกายภาพบบำบัดตั้งแต่เดือน มิถุนายน2555 ถึงปัจจุบัน หลังจากที่จบการศึกษาก็ทำงานที่นี้เพราะมีความสนใจในการรักษาผู้ป่วยทางด้านระบบปร...

  • ประสบการณ์การทำงาน ทำงานที่คลินิกกายภาพบำบัดทีเเอนด์เอส ตั้งเเต่กรกฏาคม ปี 2555 – จนถึงปัจจุบัน ดิฉันชอบเเละสนใจในการรักษาผู้ป่วยทางระบบประสาทมาตั้งเเต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย พอ...
Visitors: 595,268