Q: การออกกำลังกายขาในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกเพื่อให้แข็งแรง เช่น การเตะถุงทรายจะทำให้การเดินดีขึ้นได้หรือไม่

Visitors: 597,391