เกี่ยวกับเรา

 
คลินิก ที แอนด์ เอสกายภาพบำบัด ใช้เทคนิคการรักษาแบบผสมผสาน เพื่อให้เกิดผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพ และใช้เวลาในการรักษาให้น้อยที่สุด นักกายภาพบำบัดของเราได้รับการอบรมทั้งในและต่างประเทศ เทคนิคต่างๆที่เราใช้ อาทิ เช่น

- Mulligan Technique

- Mckenzie Technique

- Stanley Paris Technique

- Muscle Energy

- Pilates Technique

- Core Stabilization Exercise

- Scoliosis by Schroth Technique

- Functional 3-D Exercise

- Myofascial Release Technique

- I-FAST (Integrated Functional Appied Science Training)

- Neuro-IFRAH

     นอกจากการใช้เทคนิคแบบผสมผสานดังกล่าวแล้ว เรายังเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาต่างๆของผู้ป่วยและผู้มารับบริการ เพื่อให้ท่านเข้าใจปัญหาและสาเหตุของอาการเจ็บปวด หรือสาเหตุของการเคลื่อนไหวที่มีปัญหา และให้ท่านทราบว่าท่านจะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง รวมไปถึงการแนะนำการบริหารร่างกายที่ท่านสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ป่วยอัมพาต เราจะมีการแนะนำญาติและผู้ดูแลว่าจะช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างไร

     นอกจากการรักษาแล้ว เรายังเน้นถึงการป้องกันการเป็นซ้ำ การพัฒนาสุขภาพการเคลื่อนไหวโดยรวม เพื่อช่วยให้ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  • คลินิก ที แอนด์ เอสกายภาพบำบัด ใช้เทคนิคการรักษาแบบผสมผสาน เพื่อให้เกิดผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพ และใช้เวลาในการรักษาให้น้อยที่สุด นักกายภาพบำบัดของเราได้รับการอบรมทั้งในและต...

  • 20191206_133737[1].jpg
    จะเลือกนักกายภาพบำบัดอย่าไร จะไปรับการรักษาทางกายภาพบำบัดที่ไหน ความเชี่ยวชาญของนักกายภาพบำบัด แบ่งเป็นได้หลายสาขา เช่น 1. ผู้เชี่ยวชาญทางระบบกระดูกและข้อ จะรักษาผู้ป่วยที่ มีอา...

  • กายภาพบำบัดคืออะไร กายภาพบำบัดเป็นวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ให้การรักษากับผู้ป่วยและผู้มารับบริการโดยมีวัตถุประสงค์หลักอยู่ 3 ประการ ได้แก่ 1.เพื่อแก้ไข เพิ่มพูนเประสิทธิภา...

  • การเตรียมตัวมารับการรักษาทางกายภาพบำบัด 1 .เตรียมคำถามที่ท่านต้องการถามเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของท่าน 2. จดบันทึกอาการต่างๆที่ท่านต้องการมารับการรักษา มีอาการนั้นมานานเท่าใด หากมีปั...
Visitors: 543,943