การทรงตัวในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกสำคัญไฉน

การทรงตัวในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกสำคัญไฉน

     การทรงตัวเป็นอีกหนึ่งในปัญหาสำคัญสำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก สาเหตุที่ทำให้การทรงตัวไม่ดีมีหลายปัจจัยไม่ว่าจะมาจาก การอ่อนแรงของกล้ามเนื้อหรือการทำงานที่ไม่สัมพันธ์กันของร่างกาย การทรงตัวที่ไม่ดียังส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอย่างคาดไม่ถึง
 
การทรงตัวไม่ดีจะส่งผลต่ออะไรบ้าง
  • มีโอกาสหกล้มบ่อย
  • ทำให้ผู้ป่วยไม่กล้าเคลื่อนไหวเพราะกลัวการล้ม
  • ส่งผลให้เกิดความเครียดและความวิตกกังวล
  • อาจเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันได้
 
การฝึกการทรงตัวจึงมีความสำคัญสำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกเพราะช่วยป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตามมา สำหรับแนวทางการฝึกการทรงตัวมีดังต่อไปนี้ค่ะ
  • เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
  • ฝึกยืนบนขาข้างเดียว
  • ฝึกให้ร่างกายทำงานสัมพันธ์กัน
  • ฝึกเพิ่มความเร็วในขณะเคลื่อนไหว
  • ฝึกจำลองสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน
     
 
 
 
 
 
      หากผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกได้รับการฝึกการทรงตัวอย่างถูกต้องและเหมาะสมก็จะทำให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากความเสี่ยงในเรื่องการล้มและทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นด้วยเช่นกัน
 
Visitors: 595,266