จะฝึกออกกำลังแขนและมือผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกให้ได้ผลต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง

            มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการฝึกแขนและมือสำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกซึ่งควรต้องคำนึงถึงก่อนที่จะเริ่มต้นโปรแกรมการฝึกฝน เพราะปัจจัยบางอย่างหากถูกละเลยก็ย่อมส่งผลเสียต่อการฝึกไม่น้อย ปัจจัยเหล่านี้มีอะไรบ้างเราจะดูไปพร้อม ๆ กันค่ะ

     1. ควรคำนึงถึงรูปแบบการใช้งานในกิจวัตรประจำวันเป็นหลักว่ามือและแขนมีการทำงานในแต่ละกิจกรรมอย่างไรบ้าง มีการเคลื่อนไหวเช่นไรและมีลำดับขั้นตอนอย่างไร

     2. ควรคำนึงถึงอาการเกร็งของมือด้วย โดยไม่ควรฝึกให้ผู้ป่วยใช้ความพยายามในการใช้งานแขนและมือโดยการกำมือและพยายามยกแขนสูงๆ เพราะผู้ป่วยจะติดรูปแบบการทำงานนั้นและจะเป็นการกระตุ้นให้กล้ามเนื้อและเอ็นต่างๆในมือของผู้ป่วยหดสั้นได้ง่าย 

     3. เริ่มต้นจากกิจกรรมง่าย ๆ และเป็นกิจกรรมพื้นฐานของแขนและมือก่อนจึงพัฒนาไปสู่ระดับที่ยากขึ้น

     4. ควรฝึกให้รู้จักการเปิดและคลายมือมากกว่าการกำมือเพราะผู้ป่วยมักมีปัญหาการเปิดมือมากกว่าการหยิบจับ

     5. หากผู้ป่วยออกแรงมากไปก็ให้เรียนรู้การควบคุมแรงนั้น เพราะกิจกรรมที่มือต้องใช้แรงในการกำมือเยอะมากๆมีอยู่ไม่กี่ชนิดเมื่อเทียบกับกิจกรรมโดยส่วนใหญ่ของมือและแขนที่มักเป็นงานละเอียดที่ต้องอาศัยการควบคุมและความแม่นยำเป็นหลัก

 

            เพราะการฝึกแขนและมือมีความซับซ้อนมากกว่าการฝึกขา ดังนั้นทั้ง 5 ประการนี้คือ ข้อควรคำนึงถึงก่อนที่จะเริ่มต้นฝึกแขนและมือของผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการฝึกของผู้ป่วยเอง

Visitors: 597,391