Q : ท่าบริหารในสื่อต่าง ๆทุกคนสามารถทำตามได้เลยหรือไม่

A:

     บ่อยครั้งที่เราจะพบว่าตามสื่อต่างๆมักจะมีคำแนะนำท่ากายบริหารสำหรับแก้อาการปวดเมื่อยต่างๆค่ะ หลายคนจึงเริ่มตั้งคำถามว่าเราสามารถออกกำลังกายหรือทำท่าบริหารดังที่ปรากฎในสื่อได้หรือไม่ ในฐานะนักกายภาพบำบัดก็ต้องบอกว่ามีทั้งท่าที่ทำได้และท่าทีไม่ควรทำค่ะ โดยส่วนมากท่าที่พอจะทำได้มักจะเป็นท่าที่บริหารเองง่ายๆเพื่อหวังผลให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและตัวของผู้ที่จะทำกายบริหารจะต้องไม่มีความเสี่ยงในภาวะต่างๆที่จะไปขัดขวางการกายบริหาร เช่นอาการปวดที่รุนแรงหรือมีโรคประจำตัวที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการออกกำลังกาย หากไม่อาการเหล่านี้คุณสามารถออกกายบริหารง่ายๆได้เลยค่ะ

     แต่สำหรับผู้ที่มีปัญหาอยู่ก่อนแล้วและบังเอิญไปพบท่าบริหารร่างกายตามสื่อต่างๆ คนกลุ่มนี้เราไม่แนะนำให้บริหารร่างกายตามที่ปรากฎในสื่อด้วยด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

1.แต่ละคนมีสาเหตุของปัญหาที่แตกต่างกัน เช่น คนที่ปวดหลังหรือเข่าเหมือนกันก็อาจมีสาเหตุของอาการปวดที่แตกต่างกัน ดังนั้นหากคุณไม่รู้ว่าแท้จริงคุณมีปัญหาจากอะไรแล้วไปทำท่ากายบริหารก็อาจจะส่งผลเสียต่อตัวคุณเองและทำให้อาการแย่ลง

2.ความซับซ้อนของปัญหาที่แตกต่างต่างกันแม้จะมีสาเหตุจากจุดเดียวกัน โดยในบางครั้ง คุณอาจทราบปัญหาแน่ชัดแล้วว่าปัญหาของคุณมาจากสาเหตุอะไรจาการได้รับการตรวจประเมินจากแพทย์หรือนักกายภาพบำบัดก็ตาม แต่ความซับซ้อนของปัญหาแต่ละคนก็อาจไม่เท่ากันความรุนแรงของปัญหาก็อาจไม่เท่ากันแม้ทำท่ากายบริหารเดียวกันจะส่งผลดีต่อคนอื่น แต่อาจจะส่งผลเสียต่อคุณค่ะ

3.ไม่มีคนให้คำแนะนำใกล้ชิดว่าควรทำอย่างไรจึงจะถูกต้อง ซึ่งท่าออกกำลังกายที่ปรากฎจะทีคำแนะนำประกอบภาพแบบกว้างๆเท่านั้นจึงไม่เหมาะสมกับผู้ที่มีปัญหาซับซ้อนค่ะ เพราะผู้ป่วยในกลุ่มนี้ยังมีความจำเป็นที่จะต้องออกกำลังกายและปฎิบัติตนตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด ดังนั้นการบริหารร่างกายโดยไม่มีผู้ให้คำแนะนำจึงส่งผลเสียมากกว่าผลดีค่ะ

      ด้วยเหตุผลข้างต้นจึงสรุปได้ว่าในผู้ที่มีปัญหาที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนไหว เช่น อาการปวด จึงไม่ควรกายบริหารตามท่าท่างที่คุณไปพบตามสื่อต่างๆด้วยตนเอง โดยไม่มีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญค่ะ หากคุณมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวสิ่งแรกที่คุณควรทำคือไปพบแพทย์หรือนัหกกายภาพบบัดเพื่อได้รับการตรวจประเมินเพื่อหาสาเหตุของปัญหาโดยเร็วที่สุดและปฎิบัติตนตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดจึงจะทำให้คุณหายจากอาการที่เป็นอยู่ได้อย่างแน่นอน

Visitors: 595,268