Q : เราสามารถนำท่ากายบริหารที่ได้รับมาจากนักกายภาพบำบัดไปสอนผู้อื่นได้หรือไม่

    เคยสงสัยกันไหมคะ ว่าหากเราเจอคนที่มีปัญหาอาการปวดตามจุดต่าง ๆ ที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกับอาการที่เราเป็น และเผอิญว่าเราได้รับคำแนะนำและท่าออกกำลังกายมาจากนักกายภาพบำบัดที่รักษาเราจนหายแล้ว เราจะสามารถส่งต่อคำแนะนำรวมถึงท่าออกกำลังกายนั้นได้หรือไม่ วันนี้ทีแอนด์เอสจะมาเล่าให้ฟังค่ะ

A

     ท่ากายบริหารในทางกายภาพบำบัดเป็นท่าที่ใช้เพื่อช่วยแก้ไขความผิดปกติที่นำไปสู่ความเจ็บปวดจากการเคลื่อนไหวและท่าทางที่ไม่ถูกต้อง เช่น ปวดหลัง ปวดไหล่ ปวดเข่า เป็นต้น โดยปัญหาเหล่านี้เป็นสิ่งที่นักกายภาพบำบัดจะต้องทำการตรวจประเมินและวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของอาการปวดเสียก่อน เมื่อนักกายภาพบำบัดทราบถึงปัญหาแล้วจึงทำการรักษาและแนะนำท่ากายบริหารให้แก่ผู้ป่วยต่อไป

     ดังนั้นท่ากายบริหารที่นักกายภาพบำบัดให้แก่ผู้ป่วยแต่ละรายจึงมีความเฉพาะเจาะจงต่อผู้ป่วยรายนั้นๆ คือเป็นท่าที่ช่วยแก้ไขสาเหตุของความผิดปกติที่เกิดขึ้นภายหลังจากการตรวจประเมินเรียบร้อยแล้ว จึงไม่ควรเป็นอย่างยิ่งที่จะนำท่ากายบริหารที่ตนเองได้รับมาจากนักกายภาพบำบัดไปสอนต่อแก่ผู้อื่น แม้เขาจะมีอาการคล้ายคลึงกับตัวคุณเอง เช่น ปวดหลัง หรือปวดเข่าเหมือนคุณก็ตาม เพราะอาการปวดที่คล้ายคลึงกับของคุณอาจจะมีสาเหตุที่แตกต่างกัน ดังนั้นเมื่อคุณแนะนำท่ากายบริหารที่คุณได้รับจากนักกายภาพบำบัดให้แก่เขาก็อาจจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดีค่ะ เพราะอาจทำให้อาการที่เขาเป็นแย่ลงกว่าเดิม ดังนั้นวิธีการที่เหมาะสมและที่เราอยากจะแนะนำก็คือเมื่อคุณเจอผู้ที่มีอาการปวดในบริเวณต่างๆ แม้อาการนั้นจะคล้ายคลึงกับอาการที่คุณเป็นก็ตาม คุณควรจะแนะนำให้เขาไปพบนักกายภาพบำบัดเสียก่อน เพื่อให้เขาได้เข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและได้รับการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อไปค่ะ

     ทีแอนด์เอสกายภาพบำบัดเข้าใจในความปรารถนาดีของท่านที่ไม่อยากให้คนที่คุณรักต้องทุกข์ทรมานกับความปวดที่เกิดขึ้น แต่กระนั้นการได้รับคำแนะนำที่ไม่ตรงกับปัญหาที่แท้จริงก็เท่ากับว่าคุณกำลังทำร้ายพวกเขาโดยไม่รู้ตัว หากคนที่คุณรักมีปัญหาเรื่องความเจ็บปวด ลองแนะนำให้พวกเขาปรึกษานักกายภาพบำบัดที่มีความชำนาญดูค่ะ วิธีนี้คือวิธีการที่จะทำให้พวกเขาหายจากอาการปวดอย่างถาวร

 

 

Visitors: 597,390