วิธีสังเกตกระดูกสันหลังคดเบื้องต้นด้วยตัวเอง

หลายท่านเมื่อเห็นตัวเองในกระจก อาจจะรู้สึกว่า ยืนตัวเอียงๆ ไหล่ไม่เท่ากัน หรือมีบางส่วนนูนขึ้นมามากกว่าอีกข้างหนึ่ง และอาจจะเกิดข้อสงสัยขึ้นว่า เกิดอะไรกับร่างกายของเรา มีอะไรผิดปกติหรือไม่ ซึ่งหากท่านมีลักษณะที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ท่านอาจจะมีภาวะกระดูกสันหลังคดได้ ดังนั้น T&S กายภาพบำบัด จึงขอแนะนำวิธีสังเกตกระดูกสันหลังคดด้วยตัวเอง ซึ่งมีวิธีการดังนี้ค่ะ

การสังเกตด้วยตัวเอง

ให้ถอดเสื้อผ้าออก ยืนสังเกตตัวเองหน้ากระจก แนะนำเป็นกระจกบานใหญ่ให้สามารถเห็นร่างกายทั้งตัว

 หากท่านมีกระดูกสันหลังคด อาจจะพบลักษณะต่างๆดังต่อไปนี้

 

เมื่อสังเกตด้านหน้า : ยืน ปล่อยแขนลงข้างลำตัว

 • สังเกตช่องว่างระหว่างแขนและลำตัว สองข้างจะไม่เท่ากัน
 • สังเกตว่า สะดืออยู่แนวกึ่งกลางหรือไม่ มีสะโพกโย้ไปทางใดทางหนึ่ง
 • ระดับสะโพกสูงต่ำ ไม่เท่ากัน หากสังเกตตอนสวมเสื้อผ้า จะพบว่าชายขอบกางเกง หรือกระโปรงมักจะไม่เท่ากัน
 • ระดับหัวไหล่ ทั้งสองข้างไม่เท่ากัน
 • ระดับหน้าอกไม่เท่ากัน (ตำแหน่งของหัวนม สูงไม่เท่ากัน) เพศหญิงอาจจะสังเกตว่าขนาดของหน้าอกทั้งสองข้างไม่เท่ากัน
 • ซี่โครงด้านหน้า ด้านหนึ่งนูนขึ้นมากว่าอีกด้าน หากสังเกตไม่ชัดให้ เอามือลูบดูเพื่อเปรียบเทียบ
 • ไหปลาร้า ด้านหนึ่งนูนสูงกว่าอีกด้าน
 • ศีรษะและคอ ไม่อยู่ในแนวกลางลำตัว อาจจะมีการเอียงหรือหมุนร่วมด้วย
 

     

เมื่อสังเกตด้านหลัง

 • เห็นแนวโค้งของกระดูกสันหลัง มีความโค้งนูนของกระดูกสันหลัง แนวกลางของกระดูกสันหลังไม่เป็นเส้นตรง เช่น กรณีโค้งเป็นรูปตัว S จะมีส่วนที่นูนสองจุด คือ หลังส่วนบน-thoracic (ribs hump)  และกระดูกสันหลังส่วนเอว (lumbar prominence)
 • ระดับสะบักไม่เท่ากัน หากมีความคดที่กระดูกสันหลังส่วนอกและคอ มักมีสะบักข้างนึงนูนสูงกว่าอีกข้างหนึ่ง
 • ในรายที่มีการบิดหมุนของกระดูกเชิงกราน อาจจะสังเกตว่าสะโพกข้างหนึ่งนูนขึ้น และมีก้นขนาดใหญ่กว่าอีกข้างหนึ่ง

 

หลังจากการสังเกตด้วยตัวเองแล้ว ต่อไปเป็นการทดสอบเบื้องต้นค่ะ

 • ให้ก้มตัวไปทางด้านหน้าเพื่อทำ (Adams Forward Bending Test)
 • ยืนระดับเท้าเท่ากัน ให้ก้มตัวไปด้านหน้า ให้มือสองข้างยื่นไปที่พื้น

                   

 “หากมีกระดูกสันหลังคดจะเห็นความนูนของหลังไม่เท่ากัน

 

     หากท่านสังเกตร่างกายตัวเองแล้วสงสัยว่าเป็นกระดูกสันหลังคดไม่ควรปล่อยทิ้งไว้ ควรไปปรึกษาแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัย หรือไปพบนักกายภาพบำบัดเพื่อรับการตรวจประเมินและวางแผนการรักษา เพราะกระดูกสันหลังคดสามารถรักษาได้ไม่จำเป็นต้องผ่าตัด

     หากท่านยังไม่แน่ใจ หรือยังสงสัยว่าตนเองมีกระดูกสันหลังคดหรือไม่ สามารถโทรนัดหมายเข้ามาที่ทีแอนด์เอส
กายภาพบำบัด เพื่อรับการตรวจประเมินและเข้ารับโปรแกรมการรักษากระดูกสันหลังคดได้เลยค่ะ ที่คลินิกมีโปรแกรมสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป รักษากระดูกสันหลังคดผู้ที่มีกระดูกสันหลังคดเพียงเล็กน้อยไปจนถึงผู้ที่มีการหมุนบิดอย่างรุนแรง

Visitors: 584,582