กระดูกสันหลังคด

บทความเกี่ยวกับกายภาพบำบัดในผู้ป่วยกระดูกสันหลังคด


  • หลายท่านเมื่อเห็นตัวเองในกระจก อาจจะรู้สึกว่า ยืนตัวเอียงๆ ไหล่ไม่เท่ากัน หรือมีบางส่วนนูนขึ้นมามากกว่าอีกข้างหนึ่ง และอาจจะเกิดข้อสงสัยขึ้นว่า เกิดอะไรกับร่างกายของเรา มีอะไรผิดปก...
Visitors: 584,581