Q: กายภาพบำบัด ช่วยอะไรได้บ้าง

A:

         การทำกายภาพบำบัดจะต้องเป็นแบบเทคนิคเฉพาะ (scoliosis-specific exercises) หากทำถูกต้องและสม่ำเสมอจะช่วยป้องกันไม่ให้กระดูกสันหลังคดมากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการผ่าตัด

- นักกายภาพบำบัดจะตรวจร่างกาย และดูผลX-Ray เพื่อดูรูปแบบการบิดหมุนของกระดูกสันหลังแต่ละแบบ

- ใช้ท่าบริหารเฉพาะ สำหรับกระดูกสันหลังคด* ที่คลินิกใช้เทคนิคของ Schroth

- สอนการจัดท่าทาง การจัดร่างกายที่ถูกต้อง เช่น ท่ายืน ท่านั่ง

- สอนท่าบริหาร เพิ่มความแข็งแรง และฝึกการหายใจเฉพาะส่วน ที่เจาะจงกับกระดูกสันหลังคดรูปแบบต่างๆ

- ช่วยยืดกล้ามเนื้อส่วนที่หดสั้น เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกาย

- ช่วยดัดดึง (mobilization)ข้อต่อกระดูกสันหลัง ลดการติดตึงของข้อต่อ เพื่อให้กลับมาอยู่ในแนวปกติมากขึ้น

- การฝึกต้องทำมากพอที่จะทำให้สมองจดจำ การจัดร่างกายใหม่ (reprogram) สอนให้รู้ตัวเองตลอดเวลา เพิ่มการตระหนักรู้ตำแหน่งร่างกายของตัวเอง (postural awareness)

- ช่วยลดอาการปวดต่างๆ (ถ้ามี)

- ให้โปรแกรมการฝึกไปทำต่อเนื่องที่บ้านเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

- กรณีได้รับการผ่าตัดแล้ว การกายภาพบำบัดยังช่วยให้ฟื้นตัวเร็วขึ้น และป้องกันไม่ให้กลับมาคดเพิ่มขึ้นอีกด้วย

Visitors: 595,268