Q: Brace คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

A:

          แพทย์อาจแนะนำให้ผู้ป่วยเด็กที่ยังมีการเจริญเติบโตของกระดูก หรือมีอาการกระดูกสันหลังคดในระดับปานกลางสวมเสื้อเกราะดัดหลัง (Brace) จะช่วยป้องกันกระดูกไม่ให้เกิดความคดงอมากขึ้น และลดมุมของกระดูกสันหลังคดได้

        เสื้อเกราะดัดหลัง (Brace) เป็นอุปกรณ์ช่วยพยุงหลัง ที่ทำขึ้นเฉพาะแต่ละบุคคล (custom) ต้องมาปรับดัดเป็นระยะตามระยะเวลาที่กำหนด และจำเป็นต้องใส่เสื้อเกราะเป็นเวลาอย่างน้อย 16 ชั่วโมงต่อวัน *ประสิทธิภาพของเสื้อเกราะขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการสวมใส่ การใส่เสื้อเกราะจะต้องใส่จนกว่าผู้ป่วยหยุดการเจริญเติบโต และค่อยๆ ลดจำนวนชั่วโมงที่ใส่ลงจนแน่ใจว่า กระดูกสันหลังไม่คดมากขึ้นจึงจะหยุดใส่ โดยมากจะหยุดใช้เสื้อเกราะได้หลังจากการเจริญเติบโตของกระดูกสิ้นสุดลง คือภายหลังการมีประจำเดือนเป็นเวลา 2 ปี และเมื่อส่วนสูงคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง

Visitors: 597,391