กระดูกสันหลังคด


 • A: กระดูกสันหลังคด คือ ภาวะที่มีการบิดหมุนของกระดูกสันหลัง ทำให้กระดูกสันหลังไม่อยู่ในแนวตรง แต่จะมีการบิดเป็นรูปตัว S หรือตัว C ซึ่งเป็นภาวะที่พบในเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ และผู้...

 • A: ความรุนแรงและอาการของกระดูกสันหลังคดแตกต่างกันไปในแต่ละคน โดยทั่วไปแล้วกระดูกสันหลังคดมักมีผลกระทบเพียงเล็กน้อย เช่น ทำให้ภาพลักษณ์ บุคลิกภาพดูไม่สวยงาม อาจมีอาการปวดเมื่อย...

 • A: ปัจจุบันการรักษาแบ่งออกเป็น2 ทาง 1.การรักษาแบบไม่ผ่าตัด จะเน้นไปที่การรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยเทคนิคเฉพาะและการใช้อุปกรณ์พยุงหลัง เพื่อป้องกันหรือชะลอความคดงอที่มากขึ้นของกระดูก...

 • A: General exercises VS Scoliosis-specific exercises การทำท่าบริหารทั่วไป เช่น ออกกำลังกล้ามเนื้อทั้งสองข้าง จะไม่ช่วยให้กระดูกสันหลังคดดีขึ้น เพราะกระดูกสันหลังคดจะมีการ...

 • A: คลินิกทีแอนด์เอสกายภาพบำบัดได้นำเอาเทคนิคการรักษากระดูกสันหลังคดของ Katharina Schroth มาให้บริการในประเทศไทย และนำเอาความรู้ทางกายภาพบำบัดมาผสมผสานกับเทคนิคของSchrothเพื่อเ...

 • A: แพทย์อาจแนะนำให้ผู้ป่วยเด็กที่ยังมีการเจริญเติบโตของกระดูก หรือมีอาการกระดูกสันหลังคดในระดับปานกลางสวมเสื้อเกราะดัดหลัง (Brace) จะช่วยป้องกันกระดูกไม่ให้เกิดความคดงอมากขึ้น ...

 • A: การทำกายภาพบำบัดจะต้องเป็นแบบเทคนิคเฉพาะ (scoliosis-specific exercises) หากทำถูกต้องและสม่ำเสมอจะช่วยป้องกันไม่ให้กระดูกสันหลังคดมากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการผ่าตัด - นักกายภาพบำ...

 • A: ปัจจุบันการผ่าตัดภาวะกระดูกสันหลังคด มีเทคนิคและเครื่องมือหลากหลาย แต่ละแบบก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป และการผ่าตัดย่อมมีความเสี่ยงหรือภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ หลังก...

 • A: ถ้าได้รับการกายภาพบำบัดอย่างถูกต้อง สม่ำเสมอ และเริ่มรักษาตั้งแต่อายุน้อย ร่วมกับการใส่เสื้อเกราะ(brace)จะมีโอกาสที่มุมจะลดลง แต่จะไม่สามารถทำให้กระดูกสันหลังตรงและมุมเป็น 0 ...

 • A: ในเด็กที่อยู่ในช่วงการเจริญเติบโต หากปล่อยไว้ไม่รักษาอะไร มุมที่คดอยู่เดิมจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามร่างกายที่กำลังเติบโต ในช่วงวัยผู้ใหญ่ หากปล่อยไว้ไม่ทำอะไร มุมที่คด...

 • A: หากเล่นกีฬาหรือทำกิจกรรม เพื่อเป็นงานอดิเรก หรือเป็นคาบเรียนวิชาพลศึกษา ไม่ได้เล่นต่อเนื่องครั้งละนานๆ เป็นประจำ สามารถทำได้ปกติเหมือนคนทั่วไป และขณะทำกิจกกรรมควรฝึกจัดร่างกายให...

 • A:- ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการกระแทกต่อกระดูกสันหลัง เช่น กีฬาผาดโผนต่างๆ - เลี่ยงกิจกรรมที่ต้องออกแรงมากๆ เช่น การยกของหนักมากๆ การแบกของใส่หลัง การสะพายกระเป๋าที่หนักมากๆจนตัวเ...

 • A: การว่ายน้ำไม่ได้ช่วยทำให้กระดูกสันหลังคดตรงขึ้น แต่การว่ายน้ำจะช่วยทำปอดและหัวใจแข็งแรงขึ้น ปอดแข็งแรงขึ้น หมายถึง ปอดขยายตัวดี มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนก๊าซได้ดีขึ้น เอาอ...

 • A: ยังไม่มีการค้นพบ สาเหตุของกระดูกสันหลังคด การสะพายกระเป๋าหนักไม่ใช่สาเหตุ แต่อาจทำให้มีความเสี่ยงที่กระดูกจะคดมากขึ้นได้ ผู้ที่มีกระดูกสันหลังคดจึงควรหลีกเลี่ยงการสะพายกระเป...

 • A: คนที่มีกระดูกสันหลังคดสามารถนอนได้ปกติเหมือนทั่วไป หลีกเลี่ยงการนอนคว่ำ เนื่องจากมีผลทำให้หายใจไม่สะดวก หรืออาจทำให้ปวดคอได้ - ที่นอนควรเป็นเนื้อแน่น ที่ไม่นุ่มยวบ หรือแข็งเก...

 • A: การรักษากระดูกสันหลังคดที่จะได้ผลการรักษาที่ดีและสามารถลดการหมุนบิดของกระดูกสันหลังได้นั้น ผู้ที่มีกระดูกสันหลังคดจะต้องมารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถเรียนรู้วิธ...

 • A: ทางคลินิกมีโปรแกรมสำหรับกระดูกสันหลังคดในทุกช่วงวัย อายุมากแล้วก็ดีขึ้นได้ ในที่นี้หมายถึง มุมที่คดจะมีโอกาสลดลงได้ อาจจะไม่มากเท่าถ้าเริ่มทำตั้งแต่อายุน้อยๆ * ผลที่ตามมาขึ้นกั...
Visitors: 600,938