Ergonomic Program

            

 

 

 

 
Ergonomic Program

ท่านเคยมีอาการปวดหลัง ปวดข้อ ปวดศรีษะ เอ็นอักเสบ บ้างหรือไม่ พนักงานของท่าน หรือผู้ร่วมงานของท่าน หรือครอบครัวของท่านเคยมีปัญหา ปวดข้อมือ ปวดเข่า หรือปวดข้อต่าง ๆ บ้างหรือไม่ การทำกิจวัตรประจำวันในที่ทำงานหรือที่บ้านมีส่วนทำให้เกิดอาการเจ็บปวดได้ โดยจะเริ่มจากการมีอาการเจ็บปวดเล็กน้อยในกล้ามเนื้อ ข้อ หรือ เอ็น  หากเราไม่สนใจในปัญหาเล็กน้อยเหล่านี้ ก็จะทำให้ปัญหาเหล่านี้สะสมกลายเป็นปัญหา ใหญ่ได้ในภายหลัง การบาดเจ็บ หรือการเจ็บปวดนั้น ไม่จำเป็นต้องเกิดจากอุบัติเหตุ แต่อาจเกิดจากการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน ซึ่งจะสัมพันธ์กับวิธีที่เราทำงาน วิธีที่เราใช้ร่างกาย การเล่นกีฬา หรือการทำกิจกรรมในบ้าน การออกกำลังกาย และยังรวมไปถึงความเครียดในชีวิตประจำวันด้วย

ปัจจัยที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บ หรือเจ็บปวดของระบบกล้ามเนื้อ ข้อต่อและกระดูก ได้แก่

- ท่าทาง ( Posture ) การอยู่ในท่าทางที่ไม่เหมาะสมเป็นเวลานาน ๆ
- การเคลื่อนไหว หรือ การทำกิจกรรมที่ทำซ้ำ ๆ เป็นเวลานาน ๆ
- การทำกิจกรรมที่ต้องออกแรงมาก ๆ

คลินิกที แอนด์ เอส กายภาพบำบัด  จะช่วยท่านหาปัจจัยที่มีส่วนทำให้พนักงานของท่านหรือตัวท่านเองเกิดการบาดเจ็บ ให้คำแนะนำในการแก้ไข และปรับสภาวะแวดล้อมของการทำงาน แนะนำการปฏิบัติตน และการบริหารร่างกาย เพื่อแก้ไขปัญหา และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำอีก และยังมีบริการการรักษาทางกายภาพบำบัด การฟื้นฟูร่างกายด้วยโปรแกรม Work Conditioning Program เพื่อช่วยทำให้สามารถกลับไปทำงานได้เร็วขึ้น

การบริการของเรา
-    การวิเคราะห์ท่าทางในการทำงานเพื่อหาสาเหตุของปัญหา

-    การวิเคราะห์ สถานที่ทำงาน ว่าถูกต้องตามหลัก Ergonomic หรือไม่

-    การให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนสถานที่ และสภาพแวดล้อมของที่ทำงาน  เพื่อลดอาการบาดเจ็บของพนักงาน

-    การให้การศึกษาอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับการป้องกันการบาดเจ็บ ท่าทางในการทำงานที่ถูกต้อง การบริหารร่างกายที่เหมาะสมกับลักษณะของงานที่ทำ

-    การรักษาทางกายภาพบำบัด

-    Work Conditioning Program

Visitors: 543,945