การเตรียมตัวมาพบนักกายภาพบำบัด
การเตรียมตัวมารับการรักษาทางกายภาพบำบัด

1 .เตรียมคำถามที่ท่านต้องการถามเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของท่าน

2. จดบันทึกอาการต่างๆที่ท่านต้องการมารับการรักษา

มีอาการนั้นมานานเท่าใด หากมีปัญหามากกว่า 1 จุด 

ให้เริ่มด้วยบริเวณที่มีความรุนแรงและรบกวนท่านมากที่สุด      

3. จดบันทึกรายละเอียดของอาการของท่าน เช่น ถ้ามีอาการปวด หรือ ชา

               - กิจกรรมอะไร ที่ทำให้อาการดีขึ้น หรือ แย่ลง

               - ท่านั่ง ยืน เดิน ทำให้อาการดีขึ้นหรือแย่ลง     

               - อาการเป็น มาก หรือน้อยช่วง เช้า เที่ยง เย็น หรือ กลางคืน

               - เมี่อนอนพัก อาการดีขึ้น หรือ แย่ลง

4. จดบันทึกปัญหาสุขภาพทั้งหมดที่ท่านเป็น และเคยเป็นมาก่อน

5. จดชื่อยาทั้งหมด

6. มีอาการบาดเจ็บ อุบัติเหตุ อะไรบ้างที่ท่านคิดว่า อาจเป็นสาเหตุของปัญหาที่ท่านมี

7. นำผลการตรวจเลือด    X-RAY  หรือ  MRI มาด้วย

8. เมื่อโทรศัพท์มานัดหมาย กรุณา สอบถามว่าจะต้องสวมเสื้อผ้าแบบใดมารับการรักษา

         ในการมารับการรักษาครั้งแรก

นักกายภาพบำบัด จะถามคำถามมากมายเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่ท่านมารับการรักษา การได้ทราบถึงรายละเอียดของปัญหาของท่าน จะทำให้สามารถมีข้อมูลมากพอที่จะทำการประเมินได้ว่า กายภาพบำบัดจะสามารถช่วยรักษาอาการของท่านได้หรือไม่ จะต้องใช้เทคนิคใดในการรักษา  และจะต้องใช้เวลาในการรักษานานเท่าใด

หลังจากนั้น นักกายภาพบำบัด จะทำการตรวจร่างกายท่านอย่างละเอียด จะตรวจร่างกายอย่างไรนั้น ก็จะขึ้นกับปัญหาสุขภาพของท่าน นักกายภาพบำบัดจะทำการตรวจการเคลื่อนไหวของข้อต่อต่างๆ  ตรวจความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การทรงตัว การทำงานประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อ ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ ท่านั่ง ท่ายืน ท่าเดินของท่าน

นักกายภาพบำบัดจะวางเป้าหมายของการรักษา และวางแผนการรักษาร่วมกับท่าน และจะเริ่มทำการรักษาทันทีที่ได้ข้อสรุปว่า สาเหตุของปัญหาของท่านคืออะไร

เป้าหมายที่สำคัญของการรักษาคือ การช่วยให้ท่านสามารถเคลื่อนไหวร่างกายและทำกิจวัตรประจำวัน และกิจกรรมต่างๆ ได้ดีขึ้นและเป็นปรกติ  นักกายภาพบำบัด จะช่วยลดอาการเจ็บปวด ลดอาการบวม เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เพิ่มการเคลื่อนไหวของข้อต่อ

นักกายภาพบำบัดจะทำการประเมินผลการรักษาตลอดเวลา ที่ใช้แต่ละเทคนิกการรักษา และจะปรับเปลี่ยนเทคนิกการรักษาไปตามการตอบสนองต่อการรักษาของท่าน

สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการรักษาทางกายภาพบำบัด คือ การให้ความรู้แก่ท่าน ในการบริหารร่างกาย และสอนให้ท่านสามารถบริหารร่างกายได้ด้วยตนเองที่บ้าน การสอนให้ท่านปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ร่างกายในการทำกิจกรรมต่างๆให้ถูกต้อง สิ่งเหล่านี้ จะช่วยลดอาการเจ็บปวด  ลดอัตราการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ หลีกเลี่ยงการบาดเจ็บเพิ่ม และทำให้ร่างกายฟื้นฟูได้เร็วยิ่งขึ้น และยังเป็นการช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บซ้ำได้อีกในอนาคต

Visitors: 535,414