การเตรียมตัวมาพบนักกายภาพบำบัด

  
 การเตรียมตัวมารับการรักษาทางกายภาพบำบัด
 

1 .เตรียมคำถามที่ท่านต้องการถามเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของท่าน

2. จดบันทึกอาการต่างๆที่ท่านต้องการมารับการรักษา

มีอาการนั้นมานานเท่าใด หากมีปัญหามากกว่า 1 จุด 

ให้เริ่มด้วยบริเวณที่มีความรุนแรงและรบกวนท่านมากที่สุด      

3. จดบันทึกรายละเอียดของอาการของท่าน เช่น ถ้ามีอาการปวด หรือ ชา

               - กิจกรรมอะไร ที่ทำให้อาการดีขึ้น หรือ แย่ลง

               - ท่านั่ง ยืน เดิน ทำให้อาการดีขึ้นหรือแย่ลง     

               - อาการเป็น มาก หรือน้อยช่วง เช้า เที่ยง เย็น หรือ กลางคืน

               - เมี่อนอนพัก อาการดีขึ้น หรือ แย่ลง

4. จดบันทึกปัญหาสุขภาพทั้งหมดที่ท่านเป็น และเคยเป็นมาก่อน

5. จดชื่อยาทั้งหมด

6. มีอาการบาดเจ็บ อุบัติเหตุ อะไรบ้างที่ท่านคิดว่า อาจเป็นสาเหตุของปัญหาที่ท่านมี

7. นำผลการตรวจเลือด    X-RAY  หรือ  MRI มาด้วย

8. เมื่อโทรศัพท์มานัดหมาย กรุณา สอบถามว่าจะต้องสวมเสื้อผ้าแบบใดมารับการรักษา

 

 

         ในการมารับการรักษาครั้งแรก

 

1.นักกายภาพบำบัด จะถามคำถามเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่ท่าน เพื่อทำการประเมินว่า กายภาพบำบัดจะสามารถช่วยท่านได้หรือไม่ ต้องใช้เทคนิคใดในการรักษา  และจะต้องใช้เวลาการรักษานานเท่าใด

2. ทำการตรวจร่างกายท่านอย่างละเอียด 

3. วางเป้าหมายของการรักษา และวางแผนการรักษาร่วมกับท่าน

4. ทำการรักษาทันทีที่ได้ข้อสรุปว่า สาเหตุของปัญหาของท่านคืออะไร

5. นักกายภาพบำบัด จะช่วยลดอาการเจ็บปวด ลดอาการบวม เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เพิ่มการเคลื่อนไหวของข้อต่อ

6. นักกายภาพบำบัดจะทำการประเมินผลการรักษาตลอดเวลา ที่ใช้แต่ละเทคนิกการรักษา และจะปรับเปลี่ยนเทคนิกการรักษาไปตามการตอบสนองต่อการรักษาของท่าน

7. สอนท่าบริหารร่างกาย  การปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ร่างกายในการทำกิจกรรมต่างๆให้ถูกต้อง สิ่งเหล่านี้ จะช่วยลดอาการเจ็บปวด  ลดอัตราการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ หลีกเลี่ยงการบาดเจ็บเพิ่ม และทำให้ร่างกายฟื้นฟูได้เร็วยิ่งขึ้น และยังเป็นการช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บซ้ำได้อีกในอนาคต


  • คลินิก ที แอนด์ เอสกายภาพบำบัด ใช้เทคนิคการรักษาแบบผสมผสาน เพื่อให้เกิดผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพ และใช้เวลาในการรักษาให้น้อยที่สุด นักกายภาพบำบัดของเราได้รับการอบรมทั้งในและต...

  • 20191206_133737[1].jpg
    จะเลือกนักกายภาพบำบัดอย่าไร จะไปรับการรักษาทางกายภาพบำบัดที่ไหน ความเชี่ยวชาญของนักกายภาพบำบัด แบ่งเป็นได้หลายสาขา เช่น 1. ผู้เชี่ยวชาญทางระบบกระดูกและข้อ จะรักษาผู้ป่วยที่ มีอา...

  • กายภาพบำบัดคืออะไร กายภาพบำบัดเป็นวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ให้การรักษากับผู้ป่วยและผู้มารับบริการโดยมีวัตถุประสงค์หลักอยู่ 3 ประการ ได้แก่ 1.เพื่อแก้ไข เพิ่มพูนเประสิทธิภา...
Visitors: 543,943