กายภาพบำบัดคืออะไร
กายภาพบำบัดคืออะไร

 

            กายภาพบำบัดเป็นวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ให้การรักษากับผู้ป่วยและผู้มารับบริการโดยมีวัตถุประสงค์หลักอยู่ 3 ประการ ได้แก่

1. เพื่อแก้ไข เพิ่มพูนเประสิทธิภาพของการเคลื่อนไหวของร่างกาย  และป้องกันการบาดเจ็บซ้ำ ปัญหาในการเคลื่อนไหวร่างกายนั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุ  เช่น อาจเกิดจากความเจ็บปวด,ข้อ ติด, ตึง หรืออ่อนแรง ปวดข้อต่างๆ เช่น คอ, หลัง, ไหล่ หรือเข่า รวมไปถึงปัญหาของผู้สูงอายุ ซึ่งมักมีการทรงตัวที่ไม่ดี หกล้มได้ง่าย หรือผู้ที่เป็นอัมพาตจากสาเหตุทางสมอง ไขสันหลัง หรือจากเส้นประสาท นักกายภาพบำบัดสามารถช่วยท่านแก้ไขปัญหาการเคลื่อนไหวเหล่านี้ได้ ด้วยการวางแผนการรักษา แนะนำ วิธีการปฏิบัติตน รวมถึงการบริหารร่างกายที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

2. ช่วยลดความเจ็บปวดได้โดยไม่ต้องใช้ยาแก้ปวด  แก้อักเสบ โดยเฉพาะความเจ็บปวดที่เกิดจากระบบโครงสร้าง หรือระบบกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ เพราะส่วนใหญ่ปัญหาการเจ็บปวดข้อ มักเกิดจากอาการติด ตึง หรือมีการเคลื่อนไหวใช้ร่างกายที่ผิด นักกายภาพบำบัดสามารถวางแผนการรักษาเพื่อให้ท่านเคลื่อนไหวได้โดยไม่เจ็บปวด

            นอกจากนี้แล้วกายภาพบำบัดยังสามารถใช้เทคนิค วิธีการและเครื่องมือทางกายภาพบำบัด ที่ช่วยรักษาความเจ็บปวดที่เกิดจากการอักเสบ, ข้อเสื่อม, หรือโรคข้อบางอย่าง ดังนั้น กายภาพบำบัดจึงเป็นทางเลือกอีกอย่างหนึ่งที่ใช้ลดความเจ็บปวดแทนการใช้ยา

3. เพื่อหลีกเลี่ยงการผ่าตัด

 

            การรักษาทางกายภาพบำบัดช่วยลดความเจ็บปวด ลดความติดตึงของข้อ เพิ่มความแข็งแรง และเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหว รวมไปถึงการป้องกันการบาดเจ็บซ้ำ  จึงทำให้ท่านสามารถหลีกเลี่ยงการผ่าตัด หลัง คอ หรือ ข้อได้

Visitors: 543,945