บริการของเรา

 

 

 

 

 

 

 


 

คลินิก ทีแอนด์เอส กายภาพบำบัด มีโปรแกรมการรักษากระดูกสันหลังคดที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 7-70 ปี รักษาผู้ที่มีกระดูกสันหลังคดที่มีการหมุนบิดเพียงเล็กน้อย ไปจนถึงผู้ที่มีการหมุนบิดอย่างรุนแรง และยังมีโปรแกรมการรักษาหลังการผ่าตัดกระดูกสันหลังคดเพื่อป้องกันไม่ให้มีการหมุนบิดของกระดูกสันหลังภายหลังการผ่าตัด

    การรักษากระดูกสันหลังคดที่จะได้ผลการรักษาที่ดีและสามารถลดการหมุนบิดของกระดูกสันหลังได้นั้น ผู้ที่มีกระดูกสันหลังคดจะต้องมารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง วันละ 3-4 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 5 วัน อย่างน้อย  2 –4 สัปดาห์ เพื่อให้สามารถเรียนรู้วิธีการบริหารร่างกายที่ถูกต้องได้ด้วยตนเอง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายให้ถูกต้อง และหลังจากนั้นจะต้องทำการบริหารร่างกายวันละอย่างน้อย 30 นาที สัปดาห์ละ 5 วัน  

Visitors: 535,417