การรักษาผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก

          คลินิก ทีแอนด์เอส กายภาพบำบัด ให้การรักษาผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก ที่เกิดจาก

                     - ความผิดปกติของหลอดเลือดสมอง (Stroke)

                     - การบาดเจ็บของสมอง (Traumatic brain injury)

 

 

          เราใช้ I-FAST เทคนิคซึ่งนำความรู้ทาง วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว และความรู้ทางกายภาพบำบัด มาบูรณาการ เข้าด้วยกัน โดยมีหลักในการรักษาคือ

           -ใช้การเคลื่อนไหวที่เป็น 3 มิติ ของร่างกายและ  ข้อต่างๆ

           - เน้นการเคลื่อนไหวที่ต้องประสานสัมพันธ์กันทั้งตัว ไม่เฉพาะแค่มือและขาข้างที่ อ่อนแรงเท่านั้น 

           - กล้ามเนื้อและข้อต่อต้องมีความยืดหยุ่นที่ดี ที่เหมาะสมในการยืน เดินหรือใช้แขนและมือ 

           - ฝึกกล้ามเนื้อให้ทำงานให้ถูกต้องและเหมาะสม กับกิจกรรมต่างๆ  กล้ามเนื้อที่ทำงาน  มากเกินไป  หรือ อ่อนแรงมาก เกินไป จะมีผลต่อการเคลื่อนไหวของร่างกาย

           - เน้นการทรงตัวที่ดีไม่ว่าร่างกายจะอยู่ในท่าใด เคลื่อนไหวอย่างไร จะต้องปลอดภัยในการทำกิจกรรมต่างๆ

     

          นักกายภาพบำบัดของเรามีการศึกษาและพัฒนาความรู้ความสามารถในการรักษาผู้ป่วยตลอดเวลาเพื่อที่จะให้การบริการที่ทันสมัยและเกิดผลดีแก่คนไข้

 

Visitors: 543,945