เกี่ยวกับเรา

 
 
       คลินิก ที แอนด์ เอสกายภาพบำบัด ใช้เทคนิคการรักษาแบบผสมผสาน เพื่อให้เกิดผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพ และใช้เวลาในการรักษาให้น้อยที่สุด นักกายภาพบำบัดของเราได้รับการอบรมทั้งในและต่างประเทศ เทคนิคต่างๆที่เราใช้ อาทิ เช่น

- Mulligan Technique

 - Mckenzie Technique

- Stanley Paris Technique

- Muscle Energy

- Pilates Technique

- Core Stabilization Exercise

- Scoliosis by Schroth Technique

- Functional 3-D Exercise

- Myofascial Release Technique

- I-FAST (Integrated Functional Appied Science Training)

- Neuro-IFRAH

     นอกจากการใช้เทคนิคแบบผสมผสานดังกล่าวแล้ว เรายังเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาต่างๆของผู้ป่วยและผู้มารับบริการ เพื่อให้ท่านเข้าใจปัญหาและสาเหตุของอาการเจ็บปวด หรือสาเหตุของการเคลื่อนไหวที่มีปัญหา และให้ท่านทราบว่าท่านจะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง รวมไปถึงการแนะนำการบริหารร่างกายที่ท่านสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ป่วยอัมพาต เราจะมีการแนะนำญาติและผู้ดูแลว่าจะช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างไร

     นอกจากการรักษาแล้ว เรายังเน้นถึงการป้องกันการเป็นซ้ำ การพัฒนาสุขภาพการเคลื่อนไหวโดยรวม เพื่อช่วยให้ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

                

Visitors: 543,945