กระดูกสันหลังคด


กระดูกสันหลังคด Scoliosis

กระดูกสันหลังคด คือภาวะที่กระดูกสันหลังมีการหมุนบิดผิดรูป และเมื่อมีความรุนแรงมากขึ้น

ก็อาจทำให้กระดูกซี่โครงบิดผิดรูปไปด้วย  พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ เด็กผู้หญิงมากกว่าเด็กผู้ชาย หากเริ่มมีอาการกระดูกสันหลังคดในวัยเด็ก อาจทำให้การหมุนบิดของกระดูกสันหลังเพิ่มความรุนแรงในขณะที่เด็กมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 

                สิ่งที่สำคัญที่สุด คือการตรวจพบภาวะกระดูกสันหลังคดในเด็ก  และได้รับการรักษาที่ถูกต้องตั้งแต่อายุยังน้อย จะทำให้การรักษามีประสิทธิภาพ

                กระดูกสันหลังคดส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ และไม่มีอาการเจ็บปวดใดๆ ร่วมด้วย และผู้ที่มีกระดูกสันหลังคดส่วนใหญ่ก็จะสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ตามปกติ 

                 กายภาพบำบัด และในบางกรณีอาจมีความจำเป็นต้องใช้ Brace (ที่ดัดกระดูกสันหลัง) ร่วมด้วย ก็จะสามารถช่วยป้องกันการหมุนบิดผิดรูปของกระดูกสันหลังไม่ให้เพิ่มมากขึ้นหรือในบางรายอาจสามารถแก้ไขให้การหมุนบิดผิดรูปลดน้อยลงได้   และทำให้สามารถหลีกเลี่ยงการผ่าตัดได้ 

                 หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง การบิดเบี้ยวของกระดูกสันหลังอาจจะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น ทำให้ร่างกายบิดผิดรูป ไม่สวยงาม มีปัญหาอาการปวดข้อ ทำกิจกรรมต่างๆได้ลดน้อยลง หากการหมุนบิดผิดรูปของกระดูกสันหลังมีมากยิ่งขึ้น ก็อาจจำเป็นที่ต้องได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลังเพื่อแก้ไขความผิดปรกติ

                ภาวะกระดูกสันหลังคดนี้มักจะเริ่มพบได้ในช่วงที่ร่างกายกำลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงควรเริ่มทำการสังเกตุหรือตรวจร่างกายเด็กที่มีอายุประมาณ 7– 16 ปี