กระดูกสันหลังคดกระดูกสันหลังคด Scoliosis

กระดูกสันหลังคด คือภาวะที่กระดูกสันหลังมีการหมุนบิดผิดรูป และเมื่อมีความรุนแรงมากขึ้น

ก็อาจทำให้กระดูกซี่โครงบิดผิดรูปไปด้วย  พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ หากเริ่มมีอาการกระดูกสันหลังคดในวัยเด็ก อาจทำให้การหมุนบิดของกระดูกสันหลังเพิ่มความรุนแรงในขณะที่เด็กมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 

                สิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุด ก็คือการที่คนในครอบครัวสามารถตรวจพบภาวะกระดูกสันหลังคดในเด็กได้ในระยะเริ่มแรก เพราะหากสามารถตรวจพบได้แต่เนิ่นๆ และเริ่มทำการรักษาที่ถูกต้องตั้งแต่อายุยังน้อย ก็จะทำให้การรักษามีประสิทธิภาพและให้ได้รับผลการรักษาที่ดี

                ภาวะกระดูกสันหลังคดส่วนใหญ่จะเป็นในเด็กผู้หญิงมากกว่าเด็กผู้ชาย และจะมีอาการกระดูกสันหลังคดโดยไม่ทราบสาเหตุ และไม่มีอาการเจ็บปวดใดๆ ร่วมด้วย และผู้ที่มีกระดูกสันหลังคดส่วนใหญ่ก็จะสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ตามปกติ หากคุณพ่อคุณแม่หมั่นสังเกตุและทำการตรวจร่างกายเด็กๆ เป็นระยะด้วยวิธีการง่ายๆ ว่ามีภาวะกระดูกสันหลังคดหรือไม่ก็จะทำให้ตรวจเจอภาวะนี้ได้ในระยะเริ่มแรก และสามารถได้รับการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญแต่เนิ่นๆ   หากได้รับการรักษาทางกายภาพบำบัดแต่เนิ่นๆ หรือในบางกรณีอาจมีความจำเป็นต้องใช้ Brace (ที่ดัดกระดูกสันหลัง) ร่วมด้วย ก็จะสามารถช่วยป้องกันการหมุนบิดผิดรูปของกระดูกสันหลังไม่ให้เพิ่มมากขึ้นหรือในบางรายอาจสามารถแก้ไขให้การหมุนบิดผิดรูปลดน้อยลงได้   และทำให้สามารถหลีกเลี่ยงการผ่าตัดได้ เพราะหากมีภาวะกระดูกสันหลังคดและไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง จะทำให้มีโอกาสที่การบิดเบี้ยวของกระดูกสันหลังจะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น ทำให้ร่างกายบิดผิดรูป ไม่สวยงามมีปัญหาอาการปวดข้อ และอาจทำให้สามารถทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้ลดน้อยลง หากการหมุนบิดผิดรูปของกระดูกสันหลังมีมากยิ่งขึ้นก็อาจทำให้มีควาจำเป็นที่ต้องได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลังเพื่อแก้ไขความผิดปรกติ

                ภาวะกระดูกสันหลังคดนี้มักจะเริ่มพบได้ในช่วงที่ร่างกายกำลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงควรเริ่มทำการสังเกตหรือตรวจร่างกายอย่างง่ายในเด็กที่มีอายุประมาณ 7– 16 ปี              

ลักษณะของกระดูกสันหลังคดมีได้หลายชนิด

1.         กระดูกสันหลังบริเวณอกบิด มีกระดูกสะบักข้างขวาโป่ง นูนออกมา ซึ่งเป็นลักษณะของกระดูกสันหลังคดที่พบได้มากที่สุด

2.         กระดูกสันหลังบริเวณเอวบิดและโป่งนูนออกมาทางด้านซ้าย ก็เป็นภาวะที่พบได้มาก

3.         กระดูกสันหลังบริเวณเอวและอกบิดผิดรูป แบบที่ 1 และ 2 ร่วมกัน 

                ภาวะกระดูกสันหลังคดนี้หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง อาจทำให้มีการหมุนบิดของกระดูกสันหลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และทำให้มีปัญหาสุขภาพอื่นเพิ่มขึ้น