กระดูกสันหลังคด


กระดูกสันหลังคด Scoliosis

กระดูกสันหลังคด คือภาวะที่กระดูกสันหลังมีการหมุนบิดผิดรูป และเมื่อมีความรุนแรงมากขึ้น

ก็อาจทำให้กระดูกซี่โครงบิดผิดรูปไปด้วย  พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ เด็กผู้หญิงมากกว่าเด็กผู้ชาย หากเริ่มมีอาการกระดูกสันหลังคดในวัยเด็ก อาจทำให้การหมุนบิดของกระดูกสันหลังเพิ่มความรุนแรงในขณะที่เด็กมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 

                สิ่งที่สำคัญที่สุด คือการตรวจพบภาวะกระดูกสันหลังคดในเด็ก  และได้รับการรักษาที่ถูกต้องตั้งแต่อายุยังน้อย จะทำให้การรักษามีประสิทธิภาพ

                กระดูกสันหลังคดส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ และไม่มีอาการเจ็บปวดใดๆ ร่วมด้วย และผู้ที่มีกระดูกสันหลังคดส่วนใหญ่ก็จะสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ตามปกติ 

                 กายภาพบำบัด และในบางกรณีอาจมีความจำเป็นต้องใช้ Brace (ที่ดัดกระดูกสันหลัง) ร่วมด้วย ก็จะสามารถช่วยป้องกันการหมุนบิดผิดรูปของกระดูกสันหลังไม่ให้เพิ่มมากขึ้นหรือในบางรายอาจสามารถแก้ไขให้การหมุนบิดผิดรูปลดน้อยลงได้   และทำให้สามารถหลีกเลี่ยงการผ่าตัดได้ 

                 หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง การบิดเบี้ยวของกระดูกสันหลังอาจจะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น ทำให้ร่างกายบิดผิดรูป ไม่สวยงาม มีปัญหาอาการปวดข้อ ทำกิจกรรมต่างๆได้ลดน้อยลง หากการหมุนบิดผิดรูปของกระดูกสันหลังมีมากยิ่งขึ้น ก็อาจจำเป็นที่ต้องได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลังเพื่อแก้ไขความผิดปรกติ

                ภาวะกระดูกสันหลังคดนี้มักจะเริ่มพบได้ในช่วงที่ร่างกายกำลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงควรเริ่มทำการสังเกตุหรือตรวจร่างกายเด็กที่มีอายุประมาณ 7– 16 ปี              


        

                                                 

การรักษากระดูกสันหลังคดด้วยวิธีการของ Schroth   

 Katharina Schrothเป็นผู้ริเริ่มวิธีการรักษา เนื่องจาก Katharina มีปัญหาเรื่องกระดูกสันหลังคด ได้ คิดค้นหา วิธีการบริหารร่างกาย เพื่อรักษารูปร่างที่ผิดปกติของตนเอง เมื่อประสบความสำเร็จ จึงเปิดคลินิกรักษาผู้ที่มีกระดูกสันหลังคดในประเทศเยอรมันนีในปี ค.ศ. 1921 ลูกสาวของเธอChrista Lehnert-Schroth ซึ่งเป็นนักกายภาพบำบัดและหลานชาย Dr. Hans-RudolphWeiss, MDได้ทำการพัฒนาเทคนิคการรักษาและมีศูนย์การรักษากระดูกสันหลังคดที่Asklepios Katharina-Schroth-Klinicประเทศเยอรมันนีและที่นี่ก็ยังทำการวิจัยและการสอนเทคนิคการรักษากระดูกสันหลังคด รักษาผู้ที่เป็นกระดูกสันหลังคดจากทั่วโลก ซึ่งมีงานวิจัยที่สนับสนุนว่าหลักการของ Schroth นั้นได้รับผลการรักษาที่ดี

เป้าหมายของการรักษาด้วยหลักการของ Schroth

1.     หลีกเลี่ยงการผ่าตัด

2.      ลดความคดของกระดูกสันหลัง

3.       เพิ่มความแข็งแรงและความสมดุลของกล้ามเนื้อ

4.    ลดแรงดันต่ออวัยวะภายใน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของปอด

5.    ลดอาการปวด

 สุรัตน์ ธนานุภาพไพศาลได้ไปศึกษาวิธีการรักษากระดูกสันหลังคดด้วยหลักการของ Schroth Method ที่  และเป็น Certified Schroth Therapist ที่นำเอาเทคนิคการรักษากระดูกสันหลังคดของ Katharina Schroth มาให้บริการในประเทศไทย  และยังได้นำเอาความรู้ในเรื่องการดัดดึงข้อต่อ (Mobilization), Pilates Technique,  Myofascial Technique  และการบริหารกล้ามเนื้อลำตัว (Core Stabilization) มาผสมผสานกับเทคนิคของ  Schroth เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาให้ได้ผลดียิ่งขึ้น

            คลินิก ที แอนด์ เอส กายภาพบำบัด มีโปรแกรมการรักษากระดูกสันหลังคดที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 7-70 ปี รักษาผู้ที่มีกระดูกสันหลังคดที่มีการหมุนบิดเพียงเล็กน้อย ไปจนถึงผู้ที่มีการหมุนบิดอย่างรุนแรง และยังมีโปรแกรมการรักษาหลังการผ่าตัดกระดูกสันหลังคดเพื่อป้องกันไม่ให้มีการหมุนบิดของกระดูกสันหลังภายหลังการผ่าตัด              

คลินิก ที แอนด์ เอส กายภาพบำบัด ได้จัดโปรแกรมการรักษาที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่มีกระดูกสันหลังคดเรียนรู้การบริหารร่างกาย นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเคลื่อน ไหวร่างกายให้ถูกต้อง

 ขั้นตอนการรักษา

1.     การตรวจร่างกาย

2.     การให้ความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์ ให้เข้าใจเกี่ยวกับความผิดปรกติของกระดูกสันหลังและหลักการการรักษา

3.     การจัดท่าทางที่เหมาะสมกับลักษณะของกระดูกสันหลังคดแต่ละแบบเพื่อช่วยปรับให้กระดูกสันหลังอยู่ในท่าที่ถูกต้อง เพื่อเตรียมพร้อม สำหรับการบริหารร่างกาย

4.      การหายใจแบบ 3 มิติ (Three dimensional Therapy) ที่เหมาะสมกับลักษณะของกระดูกสันหลังคดแต่ละแบบเพื่อให้อากาศจากการหายใจช่วยบังคับให้กระดูกสันหลังหมุนบิดกลับไปในทิศทางที่ถูกต้อง(elongate and derotate trunk and spine)

5.      การบริหารกล้ามเนื้อมัดที่เหมาะสมกับกระดูกสันหลังคดแต่ละแบบเพื่อให้กล้ามเนื้อมัดนั้นช่วยบังคับให้กระดูกสันหลังหมุนบิดกลับไปในทิศทางถูกต้อง