กระดูกสันหลังคดกระดูกสันหลังคด Scoliosis

กระดูกสันหลังคด คือภาวะที่กระดูกสันหลังมีการหมุนบิดผิดรูป และเมื่อมีความรุนแรงมากขึ้น

ก็อาจทำให้กระดูกซี่โครงบิดผิดรูปไปด้วย  พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ หากเริ่มมีอาการกระดูกสันหลังคดในวัยเด็ก อาจทำให้การหมุนบิดของกระดูกสันหลังเพิ่มความรุนแรงในขณะที่เด็กมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 

                สิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุด ก็คือการที่คนในครอบครัวสามารถตรวจพบภาวะกระดูกสันหลังคดในเด็กได้ในระยะเริ่มแรก เพราะหากสามารถตรวจพบได้แต่เนิ่นๆ และเริ่มทำการรักษาที่ถูกต้องตั้งแต่อายุยังน้อย ก็จะทำให้การรักษามีประสิทธิภาพและให้ได้รับผลการรักษาที่ดี

                ภาวะกระดูกสันหลังคดส่วนใหญ่จะเป็นในเด็กผู้หญิงมากกว่าเด็กผู้ชาย และจะมีอาการกระดูกสันหลังคดโดยไม่ทราบสาเหตุ และไม่มีอาการเจ็บปวดใดๆ ร่วมด้วย และผู้ที่มีกระดูกสันหลังคดส่วนใหญ่ก็จะสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ตามปกติ หากคุณพ่อคุณแม่หมั่นสังเกตุและทำการตรวจร่างกายเด็กๆ เป็นระยะด้วยวิธีการง่ายๆ ว่ามีภาวะกระดูกสันหลังคดหรือไม่ก็จะทำให้ตรวจเจอภาวะนี้ได้ในระยะเริ่มแรก และสามารถได้รับการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญแต่เนิ่นๆ   หากได้รับการรักษาทางกายภาพบำบัดแต่เนิ่นๆ หรือในบางกรณีอาจมีความจำเป็นต้องใช้ Brace (ที่ดัดกระดูกสันหลัง) ร่วมด้วย ก็จะสามารถช่วยป้องกันการหมุนบิดผิดรูปของกระดูกสันหลังไม่ให้เพิ่มมากขึ้นหรือในบางรายอาจสามารถแก้ไขให้การหมุนบิดผิดรูปลดน้อยลงได้   และทำให้สามารถหลีกเลี่ยงการผ่าตัดได้ เพราะหากมีภาวะกระดูกสันหลังคดและไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง จะทำให้มีโอกาสที่การบิดเบี้ยวของกระดูกสันหลังจะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น ทำให้ร่างกายบิดผิดรูป ไม่สวยงามมีปัญหาอาการปวดข้อ และอาจทำให้สามารถทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้ลดน้อยลง หากการหมุนบิดผิดรูปของกระดูกสันหลังมีมากยิ่งขึ้นก็อาจทำให้มีควาจำเป็นที่ต้องได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลังเพื่อแก้ไขความผิดปรกติ

                ภาวะกระดูกสันหลังคดนี้มักจะเริ่มพบได้ในช่วงที่ร่างกายกำลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงควรเริ่มทำการสังเกตหรือตรวจร่างกายอย่างง่ายในเด็กที่มีอายุประมาณ 7– 16 ปี              

ลักษณะของกระดูกสันหลังคดมีได้หลายชนิด

1.         กระดูกสันหลังบริเวณอกบิด มีกระดูกสะบักข้างขวาโป่ง นูนออกมา ซึ่งเป็นลักษณะของกระดูกสันหลังคดที่พบได้มากที่สุด

2.         กระดูกสันหลังบริเวณเอวบิดและโป่งนูนออกมาทางด้านซ้าย ก็เป็นภาวะที่พบได้มาก

3.         กระดูกสันหลังบริเวณเอวและอกบิดผิดรูป แบบที่ 1 และ 2 ร่วมกัน 

                ภาวะกระดูกสันหลังคดนี้หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง อาจทำให้มีการหมุนบิดของกระดูกสันหลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และทำให้มีปัญหาสุขภาพอื่นเพิ่มขึ้น

                                                 

การรักษากระดูกสันหลังคดด้วยวิธีการของ Schroth    Katharina Schrothเป็นผู้ริเริ่มวิธีการรักษาเนื่องจาก Katharina มีปัญหาเรื่องกระดูกสันหลังคด ได้ คิดค้นหา วิธีการบริหารร่างกาย เพื่อรักษารูปร่างที่ผิดปกติของตนเอง เมื่อประสบความสำเร็จ จึงเปิดเป็นคลินิกรักษาผู้ที่มีกระดูกสันหลังคดในประเทศเยอรมันนีในปี ค.ศ. 1921 ลูกสาวของเธอChrista Lehnert-Schroth ซึ่งเป็นนักกายภาพบำบัดและหลานชาย Dr. Hans-RudolphWeiss, MDได้ทำการพัฒนาเทคนิกการรักษาและมีศูนย์การรักษากระดูกสันหลังคดที่Asklepios Katharina-Schroth-Klinicประเทศเยอรมันนีและที่นี่ก็ยังทำการวิจัยด้านกระดูกสันหลังคด รักษาผู้ที่เป็นกระดูกสันหลังคดจากทั่วโลก และมีการสอนนักกายภาพบำบัดจากทั่วโลกเกี่ยวกับเทคนิกการรักษาอาการกระดูกสันหลังคด

                การรักษาตามหลักการของ Schroth นั้นเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายในยุโรปและมีศูนย์กลางการรักษาอยู่ที่ประเทศเยอรมันนี สเปน และในสหรัฐอเมริกาก็มีการนำเอาเทคนิกนี้ไปรักษาผู้ที่มีกระดูกสันหลังคดเพื่อช่วยลดและหลีกเลี่ยงอัตราการผ่าตัด และมีงานวิจัยที่สามารสนับสนุนว่าหลักการของSchrothนั้นได้รับผลการรักษาที่ดี

เป้าหมายของการรักษาด้วยหลักการของ Schroth

1.     หลีกเลี่ยงการผ่าตัด

2.      ลดความคดของกระดูกสันหลัง

3.       เพิ่มความแข็งแรงและความสมดุลของกล้ามเนื้อ

4.    ลดแรงดันต่ออวัยวะภายใน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของปอด

5.    ลดอาการปวด

 สุรัตน์ ธนานุภาพไพศาลได้ไปศึกษาวิธีการรักษากระดูกสันหลังคดด้วยหลักการของ Schroth Method ที่  และเป็น Certified Schroth Therapist ที่นำเอาเทคนิกการรักษากระดูกสันหลังคดของ Katharina Schroth มาให้บริการในประเทศไทย  และยังได้นำเอาความรู้ในเรื่องการดัดดึงข้อต่อ (Mobilization), Pilates Technique,  Myofascial Technique  และการบริหารกล้ามเนื้อลำตัว (Core Stabilization) มาผสมผสานกับเทคนิคของ  Schroth เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาให้ได้ผลดียิ่งขึ้น

            คลินิก ที แอนด์ เอส กายภาพบำบัด มีโปรแกรมการรักษากระดูกสันหลังคดที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 7-70 ปี รักษาผู้ที่มีกระดูกสันหลังคดที่มีการหมุนบิดเพียงเล็กน้อย ไปจนถึงผู้ที่มีการหมุนบิดอย่างรุนแรง และยังมีโปรแกรมการรักษาหลังการผ่าตัดกระดูกสันหลังคดเพื่อป้องกันไม่ให้มีการหมุนบิดของกระดูกสันหลังภายหลังการผ่าตัด              

คลินิก ที แอนด์ เอส กายภาพบำบัด ได้จัดโปรแกรมการรักษาที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่มีกระดูกสันหลังคดเรียนรู้เทคนิกในการบริหารร่างกาย นำเทคนิกต่างๆ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  เพื่อให้สามารถเรียนรู้วิธีการบริหารร่างกายด้วยตนเอง  และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเคลื่อน ไหวร่างกายให้ถูกต้อง

 ขั้นตอนการรักษา

1.     การตรวจร่างกาย

2.     การให้ความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์ ให้เข้าใจเกี่ยวกับความผิดปรกติของกระดูกสันหลังและหลักการการรักษา

3.     การจัดท่าทางที่เหมาะสมกับลักษณะของกระดูกสันหลังคดแต่ละแบบเพื่อช่วยปรับให้กระดูกสันหลังอยู่ในท่าที่ถูกต้อง เพื่อเตรียมพร้อม สำหรับการบริหารร่างกาย

4.      การหายใจแบบ 3 มิติ(Three dimensional Therapy) ที่เหมาะสมกับลักษณะของกระดูกสันหลังคดแต่ละแบบเพื่อให้อากาศจากการหายใจช่วยบังคับให้กระดูกสันหลังหมุนบิดกลับไปในทิศทางที่ถูกต้อง(elongate and derotate trunk and spine)

5.      การบริหารกล้ามเนื้อมัดที่เหมาะสมกับกระดูกสันหลังคดแต่ละแบบเพื่อให้กล้ามเนื้อมัดนั้นช่วยบังคับให้กระดูกสันหลังหมุนบิดกลับไปในทิศทางถูกต้อง