บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา จะกลับไปเล่นกีฬาได้อีกหรือไม่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บาดเจ็บจากการเล่นกีฬาจะสามารถกลับไปเล่นกีฬาได้อีกหรือไม่

ผู้ที่ได้รับการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การรักษาทางกายภาพบำบัดจะช่วยทำให้ลดอาการปวด อาการบวม ช่วยทำให้ข้อสามารถเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น

เมื่ออาการปวดลดลงแล้วนักกายภาพบำบัดจะมีโปรแกรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับปัญหาของแต่ละท่านและเหมาะสมกับประเภทของกีฬาที่ท่านเล่นเพื่อช่วยฟื้นฟูร่างกายให้สามารถกลับไปเล่นกีฬาได้ และลดอัตราการบาดเจ็บ นอกจากนั้นยังทำให้สามารถเล่นกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Visitors: 541,607