ปวดข้อ คอ หลัง ไหล่ ทำอย่างไรดี


ผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บหรือมีปัญหาของข้อ กระดูก กล้ามเนื้อ เอ็น มีอาการปวดหลังปวดคอ หรือ ปวดข้อในการรักษาทั่วไปจะมุ่งเน้นเพียงเพื่อลดการเจ็บปวดเท่านั้นซึ่งไม่เพียงพอเพราะจะทำให้ เป็นๆ หายๆ หากมีอาการเรื้อรัง จะยิ่งทำให้มีอาการรุนแรงมากขึ้น และต้องใช้เวลาในการรักษา มากขึ้น ทีมนักกายภาพบำบัดของเราสามารถช่วยลดอาการเจ็บปวด ฟื้นฟูการเคลื่อนไหว ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง และสุขภาพโดยรวมของร่างกายดีขึ้นเพื่อป้องกั อาการปวดข้อ และข้อเสื่อม ในอนาคต และช่วยหลีกเลี่ยงการใช้ยาแก้ปวดเป็นระยะเวลานาน หรือหลีกเลี่ยงการผ่าตัดได้

ปัญหาของกระดูกสันหลัง (Spine)

ปวดคอ (Cervical Spine)ปัญหาส่วนใหญ่ที่มารักษาด้วยกายภาพบำบัด ได้แก่ อาการปวดคอ ที่อาจมาจาก คอเคล็ดคอแข็ง จากอุบัติเหตุ หรือตกหมอน มีอาการปวดคอจากการที่มีท่าทางไม่ดี เช่น ทำงานหน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ๆ หรืออาการปวดคอ มาจากกระดูกข้อต่อเสื่อม หมอนรองกระดูกยื่นมาทับเส้นประสาท ซึ่งอาการที่แสดงออกของปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้คือ ปวดคอหรือ อาจมีอาการปวดร้าวลงไปที่แขน หรีอ มีอ บางท่านอาจมีอาการชาที่มือ อาการเหล่านี้ จะมีสาเหตุของปัญหาที่แตกต่างกัน การรักษาอาการเหล่านี้ ก็จะมีวิธีการรักษาที่แตกต่างกัน ขึ้นกับสาเหตุของปัญหานักกายภาพบำบัดจะตรวจประเมินเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและวางแผน การรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคน

ปวดหลัง (Lumbar Spine) อาการปวดหลังส่วนใหญ่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีทางกายภาพบำบัดและในกรณีที่ผู้ป่วยบางท่าน จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลัง การรักษาทางกายภาพบำบัด สามารถช่วยให้ผู้ป่วย ฟื้นตัวได้เร็ว และสามารถกลับไปทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้เร็วขึ้น

อาการปวดหลังที่สามารถรักษาด้วยกายภาพบำบัด

- หมอนรองกระดูกสันหลังมีการฉีกขาด  (Herniated Disc)
-
ปวดหลังร้าวลงขา (Sciatica)
-
กระดูกสันหลังเสื่อม  (Degenerative Arthritis)
-
หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative Disc)
-
ช่องไขสันหลังแคบ (Spinal Stenosis)
-
กระดูกสันหลังคด  (Scoliosis)
-
กระดูกงอก  (Spondylolysis)

เทคนิคทางกายภาพบำบัดในการรักษาผู้ที่มีอาการปวดหลัง ปวดคอ

- การบริหารร่างกายที่เหมาะสมกับปัญหาของแต่ละท่าน เพื่อช่วยลดและรักษาอาการปวด
-
การดัดดึงข้อต่อกระดูกสันหลัง (Manual Therapy Mobilization)
-
การให้คำแนะนำเกี่ยวกับท่านั่ง เดิน ยืนที่ถูกต้องเพื่อช่วยรักษาและป้องกันการปวดหลัง
-
การใช้ความร้อน ความเย็นและ Ultrasound 

Visitors: 534,328