ปวดข้อ คอ หลัง ไหล่ ทำอย่างไรดี


ผู้ที่มีอาการปวดหลัง ปวดคอ หรือ ปวดข้อ  การรักษาที่มุ่งเน้นเพียงเพื่อลดอาการเจ็บปวดเท่านั้น  ไม่เพียงพอ เพราะจะทำให้ เป็นๆ หายๆ หากมีอาการเรื้อรัง จะยิ่งทำให้มีอาการรุนแรงมากขึ้น และต้องใช้เวลาในการรักษา มากขึ้น 

ทีมนักกายภาพบำบัดของเราสามารถ

     - ช่วยลดอาการเจ็บปวด 

     - ฟื้นฟูการเคลื่อนไหว 

     - ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง

     - ป้องกันอาการปวดข้อ และข้อเสื่อม ในอนาคต 

     - ลดการใช้ยาแก้ปวด

                                                                                          - หลีกเลี่ยงการผ่าตัด

ปัญหาของกระดูกสันหลัง (Spine)

ปวดคอ (Cervical Spine) อาจมีอาการปวดที่คอและบ่า  ปวดร้าวลงไปที่แขน หรีอ มีอาการชาที่มือ อาการเหล่านี้ จะมีสาเหตุของปัญหาที่แตกต่างกัน และวิธีการรักษาก็แตกต่างกัน นักกายภาพบำบัดจะตรวจประเมินเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและวางแผน การรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคน

ปวดหลัง (Lumbar Spine) อาการปวดหลังส่วนใหญ่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีทางกายภาพบำบัดและในกรณีที่ผู้ป่วยบางท่าน จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลัง การรักษาทางกายภาพบำบัด สามารถช่วยให้ผู้ป่วย ฟื้นตัวได้เร็ว และสามารถกลับไปทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้เร็วขึ้น

อาการปวดหลังที่สามารถรักษาด้วยกายภาพบำบัด

- หมอนรองกระดูกสันหลังมีการฉีกขาด  (Herniated Disc)
-
ปวดหลังร้าวลงขา (Sciatica)
-
กระดูกสันหลังเสื่อม  (Degenerative Arthritis)
-
หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative Disc)
-
ช่องไขสันหลังแคบ (Spinal Stenosis)
-
กระดูกสันหลังคด  (Scoliosis)
-
กระดูกงอก  (Spondylolysis)

เทคนิคทางกายภาพบำบัดในการรักษาผู้ที่มีอาการปวดหลัง ปวดคอ

- การบริหารร่างกายที่เหมาะสมกับปัญหาของแต่ละท่าน เพื่อช่วยลดและรักษาอาการปวด
-
การดัดดึงข้อต่อกระดูกสันหลัง (Manual Therapy Mobilization)
-
การให้คำแนะนำเกี่ยวกับท่านั่ง เดิน ยืนที่ถูกต้องเพื่อช่วยรักษาและป้องกันการปวดหลัง
-
การใช้ความร้อน ความเย็นและ Ultrasound 

Visitors: 543,137