ศศิน วรรณมาศ

          
 
 
ประการณ์ทำงานทำงานที่ คลินิก ที แอนด์ เอส กายภาพบำบัด พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน
 

      จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขากายภาพบำบัดจากมหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2544) หลังจากจบมาปีแรกไม่มีจุดมุ่งหมายในการทำงาน ไม่ได้ทำงานตาม    โรงพยาบาล หรือคลินิกอย่างจริงจัง มีรุ่นพี่ รุ่นน้อง คนรู้จัก ให้ช่วยไปทำกายภาพบำบัดให้ญาติบ้าง, คนไข้บ้าง ตามบ้าน ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต และผู้สูงอายุ บ่อยครั้งที่รู้สึกว่า เราแก้ปัญหาผู้ป่วยไม่ได้ บ่อยครั้งที่รู้สึกว่าเราให้การรักษาผู้ป่วยไปวันๆ จนวันหนึ่งได้ตัดสินใจไปเรียน Grad certificate ด้านกายภาพบำบัดทางระบบประสาท ที่คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ. 2545)

      หลังจากจบมา ก็ได้เข้าทำงานที่แผนกกายภาพบำบัด ณ โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง โดยทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยทางระบบประสาท และผู้สูงอายุเป็นหลักระหว่างที่ทำงานอยู่ก็ได้มีโอกาสมีเรียนรู้เพิ่มเติม จากการสอนของอาจารย์วิยะดา&อาจารย์สุรัตน์ หลากหลายคลาส ได้นำความรู้กลับไปใช้ในการให้การรักษาผู้ป่วย แต่เรายังรู้สึกว่าหลายๆปัญหาของผู้ป่วย   เรายังพบทางตันอยู่นะ เรายังแก้ไขไม่ได้อยู่ หลายครั้งที่รู้สึกท้อในการให้การรักษา จนคิดว่าผู้ป่วยคงได้แค่นี้จริงๆมั้ง จนได้มีโอกาสก้าวเข้ามาทำงานที่ คลินิก ที แอนด์ เอส กายภาพบำบัด (พ.ศ. 2556) ได้ทำงานกับอาจารย์วิยะดา  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆๆๆ ไม่สิ้นสุด ต้องบอกแบบนี้จริงๆ เพราะอาจารย์ท่านยังไม่หยุดคิดค้นพัฒนาเลย เราก็ต้องไม่หยุดเช่นกัน Born to be Physical Therapist แล้วนี่ ก็ต้องทำให้ดี ดีขึ้นไปทุกๆวัน และหลายๆคำถามในหัวเรา มันก็มีคำตอบ และความคิดที่ว่าคนไข้คงได้แค่นี้จริงๆ ก็หมดไป เพราะคนไข้ยังไปได้อีกเรื่อยๆๆ ตราบเท่าที่เราไม่หยุดพัฒนาตัวเอง

เวลาเราเห็นคนไข้เดินได้ และเดินได้ดี ไม่ใช่แค่ได้เดิน เห็นคนไข้มีรอยยิ้ม มีเสียงหัวเราะ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นี่แหละมั้ง ความสุขของเรา

 

ประสบการณ์การอบรม

- Upper Limb Training for Stroke

- Stroke Part A: Stroke from the ground up

- Stroke Part B: Assesstment and Treatment of Functional Walking (walking for life)

- Stroke Management: I-FAST Approach

- Clinical Reasoning and Physical Therapy management in shoulder pain

 


  • Surat Tananupabpaisal L.P.T. Clinical Director Certified Schroth Therapist, Germany (Treatment for Scoliosis) Certified Ergonomic Assessment Specialist, U.S.A. “นักกายภาพบำบัด เ...

  • วิยะดา ศักดิ์ศรี Wiyada Saksri LPT. Clinical Development Consultant Certified Neuro-IFRAH USA. ตอนที่เริ่มเรียนกายภาพบำบัดเมื่อกว่า50ปีที่แล้วก็ไม่ได้รู้เลยว่ากายภาพบำบัดคืออ...

  • สุรีย์ ธนานุภาพไพศาลOffice Manager "ยินดีและมีความสุข ในการที่ได้ดูแล และให้บริการแก่ท่านและญาติ ที่มารับบริการที่คลินิกของเราค่ะ" ยินดีให้ข้อมูล ตอบข้อซักถามต่างๆ ด้วยความเต็ม...

  • ประสบการณ์การทำงานเมษายนปี2551จนถึงปัจจุบัน นับตั้งแต่เรียนและจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลในปี 2551 และมาทำงานที่ ที แอนด์ เอส กายภาพบำบัด ตั้งแต่จบการศึกษา จนถึงปัจจุบันสาขาที...

  • ประสบการณ์การทำงานเริ่มทำงานที่ ทีแอนด์เอสกายภาพบำบัด ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน มีประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาของข้อต่อ ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติด้านระบบประสาทและการฟ...

  • ประสบการณ์การทำงาน เริ่มทำงานตั้งแต่ปี 2554 ถึงปัจจุบัน ดูแลรักษาทางด้านระบบกระดูก กล้ามเนื้อ และกระดูกสันหลังคด ที่มีความผิดปกติทั้งทางด้านการเคลื่อนไหว และอาการปวดต่างๆ รวมถึงท...

  • ประสบการณ์การทำงาน ทำงานที่ ที แอนด์ เอส คลินิกกายภาพบบำบัดตั้งแต่เดือน มิถุนายน2555 ถึงปัจจุบัน หลังจากที่จบการศึกษาก็ทำงานที่นี้เพราะมีความสนใจในการรักษาผู้ป่วยทางด้านระบบปร...

  • ประสบการณ์การทำงาน ทำงานที่คลินิกกายภาพบำบัดทีเเอนด์เอส ตั้งเเต่กรกฏาคม ปี 2555 – จนถึงปัจจุบัน ดิฉันชอบเเละสนใจในการรักษาผู้ป่วยทางระบบประสาทมาตั้งเเต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย พอ...

  • ประสบการณ์การทำงาน: ทำงานที่คลินิคทีแอนด์เอส กายภาพบำบัดตั้งแต่จบการศึกษา ปี 2556-ปัจจุบัน ชอบรักษาคนไข้ทางระบบประสาท มีความสามารถในการออกแบบท่าออกกำลังกายให้เหมาะสมกับผู้ป่วยใน...
Visitors: 588,599